fot. Andrzej Rams
Zakończył się XXII Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Ostatnim koncertem imprezy, było wykonanie Bachowskiej "Pasji według św. Jana" Koncert odbył się w kościele św. Elżbiety. Wystąpiło w nim kilkudziesięciu artystów: soliści Krzysztof Szmyt - tenor (w roli Ewangelisty), Magdalena Witczak - sopran, Leszek Skrla - baryton, Bogdan Makal - bas oraz lwowski Chór "Gloria", "Sinfonietta Cracovia". Dyrygował Stanisław Welanyk.

W ciągu całego festiwalu melomani mogli wysłuchać jedenastu koncertów. Wystąpiły takie zespoły jak: "OKTOICH" - zespół kameralny Cerkwi Prawosławnej świętych Cyryla i Metodego z Wrocławia, "DEKAMERON", "KWARTET ŚLĄSKI", "LAUTTEN COMPAGNEY" z Berlina Mimo TOMASZ STAŃKO, "TRIO OHENRY" ze Szwajcarii, "BAROCK TUNE", Chór "GLORIA" ze Lwowa, "SINFONIETTA CRACOVIA". Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej istnieje od ponad dwudziestu lat.

z prasy lokalnej...

"Wszystkie dobrodziejstwa" "Omnia beneficia" ("Wszystkie dobrodziejstwa"), ten wspaniały hymn festiwalu, znów zabrzmiał w Starym Sączu. Stało się tak za sprawą "Barock Tune", który najpierw zagrał go podczas plenerowego koncertu na rynku, a potem w kościele św. Elżbiety. To dzieło zabrzmiało jako uwertura do koncertu chóru "Gloria" ze Lwowa. - Na chęci zorganizowania festiwalu poświęconego dawnej muzyce właśnie w Starym Sączu zaważyła nie tylko uroda tego miejsca, ale przede wszystkim jego historia, tradycje sięgające XIII w., fakt, że Stary Sącz dzięki odkryciom muzykologicznym dr. Mirosława Perza można uznać za kolebkę polskiej muzyki polifonicznej. Ideą festiwalu było przypomnienie, że Stary Sącz, poprzez klasztor pp. Klarysek, stanowił niegdyś na mapie Europy ważny ośrodek kultury, i przywrócenie mu tej świetności, a także, zwłaszcza w specyficznych warunkach PRL-owskiej rzeczywistości, przybliżenie świata polskim melomanom poprzez sprowadzanie najwybitniejszych wykonawców zagranicznych - wspominała niegdyś w "Dzienniku Polskim" Bogna Gałońska - żona twórcy festiwalu, Stanisława. Za jego czasów każdy koncert zaczynał się i kończył odegraniem przez trębaczy Capelli Cracoviensis hymnu "Omnia beneficia" - największego zabytku z klasztoru klarysek. Później różnie to bywało. Od czasu do czasu ten utwór pojawiał się, raz nawet w wersji wokalnej chóru "Scherzo" Andrzeja Citaka. Obecny dyrektor artystyczny Stanisław Welanyk miał świadomość, że to dzieło musi wrócić na festiwal i wróciło. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku już na stałe

.Wspomniany "Barock Tune" to kwintet młodych muzyków, trębacze: Wacław Mulak, Krzysztof Bukowski, Czesław Dołęga i Benedykt Matusik oraz Tomasz Sobaniec grający na kotłach (w jednym z utworów wspomógł go na tych instrumentach Stanisław Welanyk). Artyści na rynku odegrali fanfary m.in. Gordigianiego, Philidora, Zelenki i Haendla. Dla Benedykta Matusika - wywodzacego się z Nowego Sącza, absolwenta tamtejszej Państwowej Szkoły Muzycznej - to był szczególny koncert. Na "kocich łbach" trzymała za niego kciuki prawie cała rodzina, z bratem Bogdanem - muzykiem z Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej - na czele. Spacerował też po placu pierwszy nauczyciel artysty - płk Stefan Żuk. Po koncercie były kwiaty, życzenia i gratulacje...
(PG) Dziennik Polski

 

DEKAMERON
LAUTTENCOMPAGNEY z Berlina 
Tomasz Stańko i DEKAMERON
Kwartet Śląski 
zespół muzyki prawosławnej OKTOICH
LAUTTENCOMPAGNEY (Berlin) 
Kwartet Śląski 
DEKAMERON
solista

Piotr Olech 
DEKAMERON 
fot.wszystkie wyk: Andrzej Rams

Program XXII Festiwalu:

We wtorek 27 i w piątek 30 czerwca o godz. 18
odbędą się koncerty plenerowe na Rynku

Kościół św. Elżbiety, 26 czerwca, poniedziałek, g. 1930

KONCERT INAUGURACYJNY

OKTOICH

Muzyka rosyjskiej cerkwi prawosławnej

Kościół św. Elżbiety, 27 czerwca, wtorek, g. 1930

KWARTET ŚLĄSKI

W. A. Mozart - Adagio i fuga c-moll KV 546

Kwartet smyczkowy G-dur KV 387

Ludwig van Beethoven Preludium i fuga na kwartet smyczkowy

Kwartet smyczkowy f-moll op.95 „Serioso”

Kościół św. Elżbiety, 28 czerwca, środa, g. 1930

LAUTTEN COMPAGNEY (NIEMCY)

El Picaro del Cupido - muzyka hiszpańska XVII stulecia

Kościół św. Elżbiety, 28 czerwca, środa, g. 2100

TOMASZ STAŃKO

DEKAMERON - kier. art. Tadeusz Czechak

Alfonso El Sabio - Cantigas de Santa Maria

Kościół św. Elżbiety, 29 czerwca, czwartek, g. 1930

TRIO O’HENRY (SZWAJCARIA)

Claudia Gerauer, Martina Joos, Barbara Nägele - flety barokowe

Muzyka przełomów epok od XIII - XVII w.

Kościół św. Elżbiety, 29 czerwca, czwartek, g. 2130

DEKAMERON

Glogauer Liederbuch (Śpiewnik Głogowski)

Pierwsza realizacja zabytku Biblioteki Jagiellońskiej

- konsultacja dr Paweł Gancarczyk (IS PAN)

Kościół św. Elżbiety, 30 czerwca, piątek, g. 1930

CHÓR GLORIA – (UKRAINA)

Mykoła Dyletskij - Liturgia prawosławna

Arvo Paert - Kanon Pokajanen

Kościół św. Elżbiety, 1 lipca, sobota, g. 1930

JADWIGA SOKOŁOWSKA - flet

WŁADYSŁAW KŁOSIEWICZ - klawesyn

Sonaty na flet i klawesyn J. S. Bacha

Kościół św. Elżbiety, 2 lipca, niedziela, g. 1930

KONCERT FINAŁOWY

CHÓR GLORIA

SINFONIETTA CRACOVIA

Krzysztof Szmyt - EWANGELISTA

Magdalena Witczak – sopran

Anna Lubańska – alt

Leszek Skrla – baryton

Bogdan Makal – bas

Stanisław Welanyk – dyrygent
Johann Sebastian Bach - Pasja wg. św. Jana

Słowo wstępne przed wszystkimi koncertami: Bogusław Scheller

* * *

wyjście do miasta Starego Sącza