Tegoroczny XXIV STAROSĄDECKI FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ odbywal się w dniach od 24 do 30 czerwca. Wystapili wybitni wykonawcy polscy i zagraniczni m. in.:
- Norbert RODENKIRCHEN (flet traverso) - członek zespołu SEQUENTIA z Kolonii; jego program solowy, zatytułowany Tibia ex tempore opiera się na średniowiecznych technikach improwizacyjnych
- Ensemble DIPHONA (Niemcy) - w ich wykonaniu usłyszymy zabytek angielskiego Średniowiecza - Lamentationes Jeremiae
- Christian MENDOZE (Francja) - wirtuoz fletów prostych
- Chór GLORIA (Ukraina) - w koncercie a capella z muzyką ukraińskiego prawosławia i europejskiego klasycyzmu
- OKTOICH Zespół Wokalny Cerkwi Prawosławnej we Wrocławiu, dyr. G. Cebulski
- DEKAMERON - z programem obejmującym muzykę trubadurów i truwerów
- Mariusz KOLUCH (śpiew) z zespołem - z programem prezentującym tradycyjną, dawną muzykę Azji (Gruzja, Tuwa, Armenia Mongolia)
- Mariusz PĘDZIAŁEK - jeden z najwybitniejszych polskich oboistów, solista Filharmonii Krakowskiej, (a także zespołu Grzegorza Turnaua) - z programem włoskich koncertów obojowych
- Marimbafonista Sławomir MŚCISZ - autor projektu BACH 2002; usłyszymy Suity wiolonczelowe i Partity skrzypcowe J.S.Bacha na XX wiecznym instrumencie perkusyjnym
- All’ANTICO - pod kierownictwem artystycznym Krzysztofa OBSTA; rewelacyjny, wielokrotnie nagradzany zespół młodzieżowy z Zamościa
- Duet gitarowy Krzysztof SADŁOWSKI - Janusz SOCHACKI
- Władysław KŁOSIEWICZ (muzyka francuskiego Baroku)
- UCZESTNICY towarzyszącego Festiwalowi KURSU WYKONAWSTWA MUZYKI DAWNEJ

W trakcie trwania tegorocznego festiwalu, organizowane były liczne imprezy towarzyszące.

 

Kto jest kim?
rozmowa ze Stanisławem Welanykiem - dyrektorem artystycznym
XXIV Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej

- Za nami ostatni koncert XXIV Festiwalu Muzyki Dawnej, któremu tradycyjnie patronował "Dziennik Polski". Jak Pan ocenia tegoroczną imprezę?

- Najważniejsze, że wokół festiwalu wytwarza się sprzyjające środowisko. Spodziewałem się, że koncerty będą miały dobrą frekwencję, ale byłem zaskoczony tym, że tak wielu ludzi przychodziło codziennie przez tydzień do kościoła św. Elżbiety. Miałem też obawy o kurs wykonawstwa muzyki dawnej. Również te warsztaty udały się nadzwyczajnie.

- Czy ułożył Pan na swój użytek ranking pięciu najlepszych spośród kilkunastu koncertów?

- Myślę, że każdy słuchacz ułożyłby własną listę. Powiem tak: świetny był koncert inauguracyjny z udziałem francuskiego flecisty Christiana Mendoze, polskiej klawesynistki Bogumiły Gizbert-Studnickiej i Kwartetu św. Stanisław. Wspaniały był też koncert finałowy. Lwowski chór "Gloria" rozwija się w niesamowitym tempie. To już jest wchodzenie nie w sprawy techniczne, bo to jest tak wysoki poziom, że nie ma o czym mówić, ale wchodzenie w mistykę muzyki. A poza tym mieliśmy mnóstwo koncertów ciekawych pod względem informacyjnym, technik wykonawczych, repertuaru. Każdy znalazł coś dla siebie.

- Niektórzy mówią, że był to krakowski festiwal w Starym Sączu, ze względu na to, że zdecydowaną większość wykonawców stanowili artyści związani z Akademią Muzyczną w Krakowie. To dobrze, czy źle?

- Uważam, że bardzo dobrze. Co więcej, ta krakowska część festiwalu była specjalnie dobrana. To są wszystko wybitnie profesjonalni ludzie, wykazują się znakomitym poziomem. Wcześniej - warto to może przypomnieć - mówiło się, że ten festiwal jest niekrakowski. Ja wcale się nie kieruję kryterium kto jest skąd. Dla mnie ważne jest kto jest kim!

Rozmawiał Piotr Gryźlak
Dziennik Polski

*
Festiwal odbywal się dzieki dotacji RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA
.Dyrektor artystyczny Festiwalu – Stanisław WELANYK.

Współfinansowanie: Fundacja Współpracy Posko-Niemieckiej,Województwo Małopolskie,Fundacja im.Stefana Batorego,Starostwo Nowosądeckie.

Patronat Medialny: Dziennik Polski.

Informacje:
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu
Dyrektor:MATYLDA CIEŚLAK
BIURO:33-340
STARY SĄCZ RYNEK 5
tel/fax 0(prefiks)18 4460964,tel:4461641

Współorganizator:Towarzystwo Miłośników Starego Sącza,
prezes:JAN KOSZKUL