strona główna


XXV Jubileuszowy
Festiwal Muzyki Dawnej - 23 - 29 czerwca 2003

Pod honorym patronatem Ministra Kultury RP
Koncerty festiwalowe odbywały się w trzech zabytkowych kościołach, a także w nowosądeckim Ratuszu. Pierwszy raz po wieloletniej przerwie Festiwal powraca do Kościoła
przy Klasztorze SS. Klarysek.

Z okazji jubileuszu powrócił do Starego Sącza twórca festiwalowej tradycji pan dyrektor Stanisław Gałoński, ze swoim zespołem Capella Cracoviensis. Już choćby z tego powodu, kolejna edycja tego wydarzenia miała nadzwyczajny wydźwięk. Jako koncert inauguracyjny Capella Cracoviensis wykonała dzieło Georga Friedricha Haendla „ Mesjasz". Kościół parafialny pw.św. Elżbiety był wypełniony po brzegi szczególnie wzruszona, publicznością,.

Nie sposób nie wspomnieć o tym, iż tegoroczny festiwal odbywał się w kilku miejscach. Znalazł się w gościnnych murach nowosądeckiego ratusza, a także w kościele Wniebowzięcia NMP w Barcicach, gdzie szczególnie ciepło został przy jęty przez proboszcza parafii ks. Stanisława Dziekana. Występ lwowskiego Chóru Gloria po dyrekcja, Volodymira Syvochipa goszczącego na festiwalu kolejny raz, jak zwykle wywołał aplauz publiczności.

W tym roku festiwal powrócił po kilkuletniej przerwie w szacowne mury starosądeckiego kościoła przyklasztornego pw.św.Trójcy. Klasztor Sióstr Klarysek, ma szczególny związek z inicjatywą powstania festiwalu, gdyż to w jego archiwach właśnie odnaleziono przed laty najstarszy zapis nutowy polskiej kompozycji wielogłosowej - conduktusu „ Omnia beneficia". Utwór ten stał się hymnem festiwalowym i otwiera każdy koncert. „Muzyka religijna renesansu i baroku w wykonaniu po- znańskiego zespołu Affabre Concinui zabrzmiała jak najwspanialsza orkiestra głosów", a wykonywane utwory współgrały z miejscem odbywanego koncertu.

Szczególnym przeżyciem był „Wieczór sonat i suit Johanna Sebastiana Bacha w wykonaniu niezwykłego duetu artystek: Kai Danczowskiej skrzypce i Elżbiety Stefańskiej - klawesyn. Na koncert finałowy złożył się występ zespołu A capella Leopolis Ukraina, Chóru Gloria - oklaskiwanym M i c h a e l e m Pospisilem - Czechy szczególnie gorąco przez niestrudzoną i wytwałą publiczność. Po raz kolejny okazało się, jak bardzo potrzebny jest festiwal Staremu Sączowi Sądecczyznie. Świetne kierownictwo i organizację zapewnili mu pan dyrektor Festiwalu Stanisław Welanyk i pani dyrektor Matylda Cieślicka, wraz ze swymi, pełnymi poświęcenia pracownikami z MGOK, gorący orędownik festiwalowej tradycji burmistrz Marian Cycoń, gospodarz naszej parafii ks.prałat Alfred Kurek i ksieni klasztoru siostra Elżbieta Wielebińska. Świetni wykonawcy polscy i zagra- niczni, bogaty repertuar muzyczny, duże zainteresowanie publiczności, ogromna życzliwość organizatorów, wykonawców i uczestników tego pięknego przedsięwzięcia kultural- nego dają, powód do zachwytu, entuzjazmu i nadziei na kolejne edycje festiwalowych koncertów.

Jolanta Czech
Z grodu Kingi
LIPIEC - SIERPIEŃ 2003strona główna
*