KALENDARIUM FESTIWALOWE
strona główna
poniedziałek 23.06
wtorek 24.06
środa 25.06
czwartek 26.06
piątek 27.06
sobota 28.06
niedziela 29.06
 
Kurs Muzyki Dawnej
w ramach XXV SFMD

 

 

 


Wtorek 24.06 – Kościół św. Elżbiety w Starym Sączu - godz.19.30

Muzyka dworu królowej Krystyny

Anette Taranto (Szwecja) – sopran
Sven Åberg – lutnia
Karl Nyhlin – lutnia, gitara barokowa

anonim z tzw. Księgi Cecconiego - Chi pensa in amore
Luigi Rossi (ok.1597-1653) - Un ferrito cavaliero
Georg Weber (1610-1653) - Hab ich dir nicht ausgerüßt
Angelo Michele Bartolotti (? – 1669) – Preludio, Ciaconna e Gigue
Giacomo Carissimi (1605-1674) - A Morire
anonim z tzw. Księgi Cecconiego - Correre amanti
Francesco Corbetta (1615-1681) - Trompette Tambour de France et de Suisse
Alessandro Stradella (1644-1682) - Lontananza a gelosia
Marco Marazolli (ok 1602-1662) - Cingetemi, aria z La vita Humana

ANNETTE TARANTO kształciła się w szwedzkiej Akademii Muzycznej, w Miami i w konserwatorium we Florencji. Podjęła dalsze studia barokowego śpiewu i interpretacji u Jill Feldman i Richard Gwilt. Studiowała też dramat, dramat barokowy, Commedia dell’Arte i śpiew u John-Bertil Lundén, Rolfa Heppa i Eleonory Fuser. Otrzymała stypendia Ministerstwa Sztuk Piźknych Szwecji, Funduszu Arvid Brieand, Nagrodź Kultury od Miasta Uppsali oraz by³a stypendystk¹ Izby Handlowej w Uppsali. Poœwiźca siź g³ównie muzyce kameralnej. By³a Artist in Residence w Krusenbergs Herrgård (Uppsala). Wielokrotnie koncertowała we Włoszech i Francji z programami poświęconymi skandynawskim kompozytorom Emilowi Sjögrenowi (XX w.), J.G. Naumannowi (XVIII w.)oraz z koncertami inspirowanymi osobą słynnego śpiewaka-kastrata Farinellego.. Prezentowała też dawną muzykę francusk¹ i w³osk¹ na Sri Lance. Wiosnź 2002 spździ³a w USA na tournee wraz ze Svenem Åbergiem i graj¹c¹ na violi Joelle Morton, prezentuj¹c ten sam program, który wykona na dzisiejszym koncercie w Starym S¹czu. W 2003 wystźpowa³a we W³oszech i Armenii, i występowała na koncertach oratoryjnych w Szwecji. W najbliższych planach ma występ na Festiwalu Muzyki Dawnej w Sztokholmie i tournee z renesansowym programem Musica humana. Stale współpracuje przede wszystkim ze szwedzkimi muzykami barokowymi. Na scenie Annette kreowała Zerlinę (Don Giovanni) i Drugą Damę (Czarodziejski Flet) w Läckö Castle Opera, Nyköpingshus’ i Mariestad’s City Theatres. Grała też tytułową rolę w Carmen w cieszącym się dobrymi recenzjami spektaklu w Uppsali. Występuje również z improwizacją free, np. z perkusist¹ Andersem Åstrandem, jest takæe cz³onkini¹ tria folkowego EMO.

SVEN ÅBERG jest znanym lutnist¹ i jednym z najbardziej wszechstronnych szwedzkich muzyków. Od kilku juæ lat jest si³¹ napźdow¹ w œwiecie szwedzkiej muzyki barokowej. Uczy on lutni i zespołów kameralnych w Royal Callage of Music w Sztokholmie. Po wykonaniach basso continuo i regularnej współpracy z takimi zespołami, jak Drottningholm Baroque Ensemble, Barockorkestern, Stockholm Baroque Orchestra i Drottningholm Court Theatre Orchestra stał się cenionym i poszukiwanym partnerem do gry kameralnej. Roy Goodman, Christophe Rousset, Andrew Manze i Andrew Parrott to tylko niektórzy dyrygenci, z którymi współpracował. Poza działalnością kameralną daje również wysoko oceniane wystźpy solowe i by³ inicjatorem wielu interesuj¹cych projektów muzyki kameralnej. Czźsto gra na najznakomitszych szwedzkich festiwalach, takich jak Båstad chamber music festival, “Musik vid Siljan” i “Music at Castles and Manors” w Södermanland. Odby³ trasy koncertowe po Sri Lance, Iralndii, Anglii, Niemczech, Hiszpanii, Rosji i USA. W roku 2002 występował z Anette Taranto w programie, prezentowanym dziś w Starym Sączu, grał także muzykę współczesną na festiwalu jazzowym w Berlinie i na Odense Folk Music Festival w Danii.

Oprócz muzyki dawnej, ma równieæ w repertuarze szwedzk¹ muzykź ludow¹, tango argentyńskie i wspó³czesn¹ muzykź klasyczn¹. Ciekawym projektem muzyki ludowej jest duet “Månsson & Åberg”, który wystźpowa³ w ca³ej Szwecji i za granic¹. Nagrali dwie płyty, uznane przez krytykę, i zwrócili uwagę innowacyjnym brzmieniem lutni i fletów. Sven gra tango w grupie Tango Libre, a muzykę współczesną w grupach Kammarensemblen, Avanti i Ensemble Son. Szczególnie interesuje go używanie brzmień dawnych instrumentów w nowym kontekście. Głównym punktem zainteresowania pozostaje jednak muzyka od renesansu do baroku, i instrumenty - renesansowa lutnia, barokowa lutnia, barokowa gitara i teorba. Jego nagrania są firmowane przez EAR, Prophone, Daphne, Proprius, Alice, Musica Sveciæ, Caprice, BIS i Swedish Society Discophil.

KARL NYHLIN studiowa³ grź na lutni i realizacjź basso continuo u Svena Åberga w Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie i Akademii w Malmö. Otrzymawszy kilka stypendiów, kontynuowa³ studia w Early Music Institute Indiana University u Nigela North’a. Występuję często jako realizator b.c. na przeróżnych lutniach, teorbach i gitarach. Współpracuje z takimi zespołami jak: Drottningholm Baroque Ensemble i Swedish Royal Opera. Z Ensemble Villancico nagrał dwie płyty CD z muzyką południowoamerykańskiego baroku, które otrzymały nagrody. Z tym zespołem podróżował po Europie i płd. Ameryce. Na następny rok ma zaplanowane trasy koncertowe i nagrania CD, między innymi z zespołem Dutch baroque orchestra New Dutch Academy.

Wtorek 24.06 – Kościół św. Elżbiety w Starym Sączu - godz. 21.00

Aszukebi – Dawne pieśni Gruzji

Mariusz Koluch - śpiew
Gija Beżuaszwili - panduri, salamuri, śpiew

Salamuris simrera – melodie górskie
Orovela – pieśń oracza (Kartalino-Kachetia)
Bages ravardi... – pieśń pasterska
Siairebi – żartobliwe dialogi – (Kachetia)
Satrpialo – miłosna pieśń górska (Chevsuretia)
Chorumi – melodie wojenne (Adżaria)
Urmuli – pieśń woźnicy (Kachetia)
Cela – pieśń woźnicy (Megrelia)
Tusuri – pieśń z Tuszetii
Daigvianes – pieśń heroiczna (Kartalino-Kachetia)

Muzyka Gruzji jest niezwykle zróżnicowana stylistycznie. Wynika to głównie z powodu silnej regionalizacji kraju, co dotyczy zarówno różnych form dialektalnych języka gruzińskiego jak i warunków klimatycznych, w których żyją członkowie lokalnych społeczności. Muzyka zachodniej Gruzji różni się znacząco od muzyki Gruzji wschodniej, muzyka regionów górskich brzmi inaczej niż muzyka nizin. Gruzja to jedno z najstarszych państw chrześcijańskich, lecz jej historia rozpoczyna się w czasach starożytnych. Czasy te są słabo udokumentowane, wiadomo jednak, że już w IV w. p.n.e. znano pieśni wojenne i śpiewano je inaczej niż w Grecji. Po przyjęciu chrześcijaństwa duże znaczenie zdobywa twórczość sakralna. Najwspanialszy okres w dziejach kultury gruzińskiej przypada na IX-XIV w. Następuje rozwój poezji, teatru, muzyki, działa w tym czasie wielu wybitnych poetów (Rustaveli).

Wykształca się forma eposu bohaterskiego, wykonywana przez zawodowych muzyków. Obok form solowych są również formy inscenizowane, przeplatane tańcami, pieśni patriotyczne, wojenne, podtrzymujące kult przodków, pieśni bohaterskie. W twórczości ludowej do najstarszych(mające zapewne rodowód sięgający starożytności)należą pieśni lamentacyjne, rytualne(wykonywane w celu wywołania ducha przodków, pieśni do bóstwa płodności, pieśni- zaklęcia magiczne, lecznicze, weselne), Muzyka Gruzji to przede wszystkim muzyka wokalna, wielogłosowa, wykonywana zazwyczaj w kilkuosobowych, męskich zespołach wokalnych. Najbardziej pierwotne są dwugłosowe pieśni chewsurów, górali wschodnio-gruzińskich. Najprostsze pieśni wielogłosowe występują na północy, wschodzie i zachodzie Gruzji (Kachetia, Abchazja, Adygia), najbogatsze zaś na południu: Guria, Adżaria, Imeretia.Całkowicie odrębna jest muzyka ze Swanetii. Aszukebi w języku gruzińskim oznacza pieśniarzy, bardów. Wielu z nich żyło w Tyflisie (Tbilisi)między XIV a XVIII stuleciem. W Tyflisie żył również jeden z najsłynniejszych bardów ormiańskich Sayat Nova, piszący po gruzińsku, ormiańsku, persku. Podczas koncertu zostaną wykonane pieśni pochodzące z kilku regionów Gruzji

Wykształca się forma eposu bohaterskiego, wykonywana przez zawodowych muzyków. Obok form solowych są również formy inscenizowane, przeplatane tańcami, pieśni patriotyczne, wojenne, podtrzymujące kult przodków, pieśni bohaterskie. W twórczości ludowej do najstarszych(mające zapewne rodowód sięgający starożytności)należą pieśni lamentacyjne, rytualne(wykonywane w celu wywołania ducha przodków, pieśni do bóstwa płodności, pieśni- zaklęcia magiczne, lecznicze, weselne). Muzyka Gruzji to przede wszystkim muzyka wokalna, wielogłosowa, wykonywana zazwyczaj w kilkuosobowych, męskich zespołach wokalnych. Najbardziej pierwotne są dwugłosowe pieśni chewsurów, górali wschodnio-gruzińskich. Najprostsze pieśni wielogłosowe występują na północy, wschodzie i zachodzie Gruzji (Kachetia, Abchazja, Adygia), najbogatsze zaś na południu (Guria, Adżaria, Imeretia).Całkowicie odrębna jest muzyka ze Swanetii. Aszukebi w języku gruzińskim oznacza pieśniarzy, bardów. Wielu z nich żyło w Tyflisie (Tbilisi)między XIV a XVIII stuleciem. W Tyflisie żył również jeden z najsłynniejszych bardów ormiańskich Sayat Nova, piszący po gruzińsku, ormiańsku, persku. Podczas koncertu zostaną wykonane pieśni pochodzące z kilku regionów Gruzji. Będziecie Państwo mogli usłyszeć brzmienie dwóch, spośród wielu instrumentów używanych w Gruzji. Są to: panduri 3-strunowa lutnia o wielowiekowej historii oraz flety salamuri.

Mariusz KOLUCH - absolwent Wydziału Wokalno- Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie. Od kilku lat współpracuje jako solista z Operą na Zamku w Szczecinie. W latach 1995-1999 był śpiewakiem Chóru Polskiego Radia w Krakowie, z którym dokonał wielu nagrań radiowych i telewizyjnych. Jego zainteresowania skupiają się nie tylko na muzyce klasycznej. W swoim repertuarze ma on również wiele pieśni inspirowanych folklorem(Ravel, Ives, Szymanowski, Komitas), pieśni etnicznych różnych narodów oraz awangardowe utwory wokalne XX wieku (Cage). Mariusz Koluch jest autorem i wykonawcą kilku projektów muzycznych. Cyklu koncertów pod wspólnym tytułem” Pieśni Świata”, multimedialnego performance” Bono-Malo “(o aniołach dobrych i złych), “Modern –Etno”. Jest autorem i wykonawcą kilku projektów muzycznych: cyklu koncertów pod wspólnym tytułem "Pieśni świata" (Armenia, Gruzja) Bono-Malo (o aniołach dobrych i złych) Modern-Etno jest twórcą zespołu Koluh&Chawejrim wykonującego muzykę chasydów oraz utwory inspirowane szeroko pojętą muzyką żydowską. Ważniejsze prezentacje: Audio-Art Festival (Kraków 2002) Bajit Chadasz miesiąc spotkań z kulturą żydowską(Kraków 2002)Festiwal Muzyki Dawnej w Starym Sączu(2002)I Spotkania Trzech Kultur(Zamość 2002).Fragmenty projektu Aszukebi - dawne pieśni Gruzji prezentowane były podczas uroczystości otwarcia Konsulatu Gruzji w Warszawie (maj 2003).

Gija Beżuaszwili - urodził się w Tbilisi, ale od 6 lat mieszka w Polsce. Ukończył szkołę muzyczną w klasie fletu, równocześnie jako członek zespołu folklorystycznego zgłębiając tajniki gry na fletach salamuri. Występował na wielu Festiwalach w Rosji, Gruzji, Polsce. Prowadzi szeroką działalność koncertową również jako muzyk rockowy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strona główna
*