NAJPOWAŻNIEJSZA MIĘDZYNARODOWA IMPREZA MUZYCZNA W REGIONIE I JEDEN
Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH FESTIWALI TEGO TYPU W POLSCE
KALENDARIUM FESTIWALOWE
 
 

Niedziela, 4 lipca, kościół parafialny p.w. św. Elżbiety, godz. 19.30

CZESKIE SNY

CAPELLA APOLLINIS (Czechy)
Jana Semerádová - flet
Marek Štryncl - wiolonczela
Barbara Maria Willi - hammerklavier

 • František Xaver Richter - Trio g-moll,
 • František Benda - Sonata e-moll,
 • Leopold Koželuh - Trio op. 41,
 • Jan Ladislav Dusík - Trio op.31,
 • Antonín Krafft - Sonata No.1,
 • Vojtěch Matyáš Jírovec - Trio op. 37

Koncert zorganizowany we współpracy z FESTIWALEM CZESKIE SNY

Pod tytułem Czeskie sny odbędzie się pomiędzy 4 lipca a 31 grudnia 2004 około 120 koncertów w wybranych miastach Europy i USA. Koncerty Festiwalu gościć będą w Belgii, Czechach, Francji, Włoszech, Luksemburgu, Niemczech, Holandii, Austrii, Grecji, Słowacji, USA, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech - i w Polsce, w tym w Starym Sączu. Co interesujące, koncert starosądecki będzie miał miejsce zaledwie pół godziny po oficjalnym otwarciu Czeskich snów, które odbędzie się w St.Półten w Austrii 4 lipca o godz. 19.00. Główną myślą i celem projektu Czeskie sny, który przebiegać będzie w czasie, kiedy nagromadziło się wiele ważnych rocznic w historii muzyki czeskiej, oraz w roku wstąpienia Czech do Unii Europejskiej. Projekt jest więc pomyślany jako całościowa prezentacja muzyki czeskiej w całej Europie. Czechy przedstawiają się jako kraj, którego tradycje kulturalne były zawsze nierozłączną częścią kultury europejskiej.

Poza tym - najważniejszym przecież - celem Czeskie sny mają służyć zacieśnieniu autentycznych więzi między czeskimi i zagranicznymi miastami, regionami oraz wzbogacać kulturalny wymiar tego partnerstwa. Dodatkowo, zamierzeniem projektu jest stworzenie odpowiednich możliwości dla prezentacji najlepszych czeskich muzyków różnych pokoleń.

Koncerty Czeskich snów mają swoją jednolitą dramaturgię, uwzględniającą muzykę kompozytorów czterech stuleci, urodzonych bądź działających na ziemiach czeskich. Uwzględniona jest również wielonarodowa i wielokulturowa specyfika czeskiego społeczeństwa. Dramaturgia ta wychodzi od klasyki muzyki czeskiej, ale w wielu wypadkach odkrywa zapomnianych artystów, przenosząc ich wybitne niekiedy dzieła z archiwów do sal koncertowych. Ważnym punktem programu jest także muzyka współczesna.

Projekt Czeskie sny przebiega pod patronatem Magdaleny Koźenej - jednej z najwybitniejszych śpiewaczek światowej klasy (co warto dodać, koncertowała ona kilka lat temu na Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej) i Vaclava Havla. Honorowy patronat sprawuje Gunther Verheugen.

I jeszcze jedna, bardzo istotna dla nas, organizatorów i słuchaczy Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej sprawa: początkiem wielkiego, europejskiego projektu, jakim niewątpliwie są Czeskie sny był bardzo podobny do naszego festiwal Concentus Moraviae. Realizacja wizji tak znacznego powiększenia i rozszerzenia tego projektu była możliwa tylko dzięki rozsądnemu i odpowiednio wczesnemu zaangażowaniu czeskich władz - zarówno państwowych jak lokalnych. Przygotowania do Czeskich snów rozpoczęły się trzy lata temu i już wtedy władze czeskie zapewniły finansowanie. Dzięki temu było możliwe pozyskanie wielkich dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i w rezultacie olbrzymi, przynoszący wiele korzyści czeskiej kulturze projekt. Dzięki Czeskim snom droga muzyki czeskiej do sal koncertowych całej Europy została otwarta o wiele szerzej niż dotychczas. Czy kiedykolwiek wejdziemy na podobną drogę? (SW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedziela, 4 lipca, kościół parafialny p.w. św. Elżbiety, godz. 21.00

MAGNUM MYSTERIUM ET SACRAMENTUM: tradycja sakralna w twórczości kompozytorów XX wieku

Chór GLORIA, dyr. Volodymir Syvochip

 • Francis Poulenc (1899-1963) - O Magnum Mysterium,
 • Arvo Part (1935-) - Nunc dimittis,
 • Olivier Messiaen (1908-1992) - O Sacrum Convivium!,
 • Bohdan Sehin (1976-). Psalm 1 - Błażen Muż,
 • Arvo Part (1935-) - Magnificat,
 • Barrie Cabena (1949-) - Prayer of st. Francis,
 • Romuald Twardowski (1930-) Alleluja,
 • Henryk Mikołaj Górecki (1933-). Totus Tuus,
 • Bohdana Frolyak (1968-). Kyrie Eleison,
 • Alfred Schnitke (1935-1998) Alleluia - Skorbotny Piesniespievy,
 • Arvo Part (1935-) Vladyko, Chryste Boze

 

CAPELLA APOLLINIS - fest zespołem, grającym muzykę barokową na autentycznych instrumentach. W najbliższych sezonach koncertowych ta czesko-niemiecka formacja pracuje jako trio: flet barokowy i klasyczny, wiolonczela barokowa i klawesyn, zamiennie z oryginalnym hammerklavier (datowanym 1797).

JANA SEIVIERADOVA - studiowała w praskim Konserwatorium, w klasie prof. Jana Riedłbaucha. Jest członkinią Kwintetu Dętego Konserwatorium Praskiego, z którym koncertowała w USA, Anglii, Niemczech, Austrii i Holandii. Później otrzymała stypendium, umożliwiające jej studia muzykologiczne na Uniwersytecie w Birmingham. Ukończyła teorię i wykonawstwo dawnej muzyki na Uniwersytecie Karola w Pradze i studiowała grę na flecie traverso u Wiłberta Hazelzeta w Konserwatorium Królewskim w Hadze. Jana Semerśdova jest dyrektorem artystycznym praskiego zespołu Col legi urn Maria n urn i solistką zespołów: Mus/ca Ftorea (Praga) i Mus/ca Aeterna (Bratysława). Regularnie występuje z niemiecką Batzdorfer Hofkapelle. Brała udział w nagraniach dla Supraphonu i Deutsche Grammophon; podróżuje wiele po Europie. W 2003 otrzymała II nagrodę^ na konkursie w Magdeburgu i została wyróżniona Monachijską Nagrodą Muzyczną.

MAREK ŚTRYNCL - absolwent Konserwatorium w Teplicach jako wiolonczelista i dyrygent. Jeszcze jako student zainteresował się muzyką barokową i jej stylową interpretacją. Te doświadczenia zaprowadziły go do zespołu Mus/ca Florea w r. 1992. Studia muzyczne kontynuował w Dresden Akademie fur alte Musik oraz Praskiej Akademii Sztuk. Poza występami z Mus/ca Florea występował w wielu czeskich i zagranicznych zespołach, jak: Mus/ca Antiqua Prą ha, Capella Regla Musicalis, Mus/ca Aeterna, Musicalische Compągney i in. Z Mus/ca Florea zdobył najwyższą czeską nagrodę muzyczną - Nagrodę Złotej Harmonii 1997 za CD z ariami Bacha nagraną wraz z mezzosopranistką Magdaleną Koźeną dla Połygram-Deutsche Gramophon. Z tym samym zespołem zdobył prestiżową nagrodę francuskiego magazynu muzycznego Diapason za nagranie Missa Sanctae Trinitatis J.D.Zelenki. W 2003 jego nagranie Sub olea pacem tego samego autora zostało wyróżnione nagrodą za najlepsze wykonanie muzyki barokowej na targach muzycznych w Cannes. Marek ŚtryncI występuje regularnie na takich festiwalach jak: Praska Wiosna, Europalia 98, Regensburger Tage Alter Musik i Concentus Moraviae.

BARBARA MARIA WILLI - ukończyła z wyróżnieniem studia w zakresie gry na klawesynie i hammerklavier u profesora Kennetha Gilberta oraz praktyki wykonawczej dawnej muzyki u Nikolausa Harnoncourta w salzburskim Mozarteum;
otrzymała "Prix d'encouragement" na konkurskie klawesynowym w Bruges w 1995. Obecnie jest profesorem historycznych instrumentów klawiszowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Ja naćka w Brnie. Występowała na licznych festiwalach, w tym/ - Zuricher Streicherwochen, Festiwalu Toujours Mozart, Michaelstein Bachfestival,\ Festiwalu Europy Środkowej, Festiwalu Bohuslava Mart/n u, Concentus Moraviae. W 2005 roku będzie członkiem jury międzynarodowego konkursu klawesynowego organizowanego w ramach festiwalu Praska Wiosna, Jako dyrektor artystyczny prowadziła wykonanie sceniczne serenady 'Hercu l e s i Om p ha la' z belgijską choreografką Sigrid T'Hoo f t podczas festiwalu Barokowe Czechy. Była kierownikiem muzycznym przedstawienia opery CIaudio Monteverdiego 'II ritorno d'Ulisse in patria' w Pradze, w ramach festiwalu Opera 2001. Jej nagranie zatytułowane 'Intrada di Polcinelli', zawierające nowoodkryte sonaty J. H. Schmelzera z kolekcji muzycznej zamku w Kromerfżu zostało wyróżnione 'Preis der Deutschen Schallplattenkritik'. Transmisja TV koncertu z Magdaleną Koźeną z festiwalu Concentus Moraviae 2000 zdobyła prestiżową Nagrodę Festiwalu Złota Praga. W 2001 kontynuowała współpracę z Magdaleną Koźeną. nagrywając CD z Praską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Michela Swierczewskiego dla DGG. Płyta ta zawiera utwory W.A.Mozarta, Ch.W.GIucka i J. Myslivećka.

 
 
 
 
 
© MGOK Stary Sącz 2004 -------------------- strona główna