NAJPOWAŻNIEJSZA MIĘDZYNARODOWA IMPREZA MUZYCZNA W REGIONIE I JEDEN
Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH FESTIWALI TEGO TYPU W POLSCE
KALENDARIUM FESTIWALOWE
 
 

Sobota, 3 lipca, kościół SS Klarysek, godz. 19.30

O, hore mni hrisznomu (O, biada mnie, grzesznemu) - śpiewy pokutne ukraińskiego baroku

A CAPELLA LEOPOLIS (Lwów)

Koncerty na chór 12-głosowy (kompozytorzy anonimowi z początku XVIII w.)

 • Side Adam priamo raja,
 • Wozopych w skorbi mojej,
 • Slipyj rodywyjsia,
 • O hore mni, hrisznomu,
 • Se łeżu
 • Kanty (pieśni) - XVIII w.
 • Anonim - O hore mni, hrisznyku suszczu,
 • Dmytrij Tuptalo (1651-1709) - Wzyraj z prylizanijem, tlinnyj czelowicze,
 • Tymofij Szczerbackyj (1698-1767) - Szto ja komu wynowat, za szto pohybaju,
 • Feofan Prokopowycz (1681-1736) - Kto kripko na Boha upowaja
 • Koncert świecki na chór 12-glosowy, (anonim, początek XVIII w.)
 • Snaczala dnes poutru rano

część druga DEKAMERON

Anna Mikołajczyk - śpiew
Marzena Bajkowska - fidel, rebek
Anna J. Czechak - organetto
Agnieszka Obst - fidel
Robert Siwak - perkusja
Tadeusz Czechak - lutnia, citola, kierownictwo artystyczne

A CAPELLA LEOPOLIS (Lwów)

Llibre Vermell (Szkarłatna Księga) - pieśni pielgrzymów średniowiecznej Hiszpanii (Monserrat, Santiago di Compostella)

 • O Virgo Splendens,
 • Laudemus virginem,
 • Splendens ceptigera,
 • Conductus "Surrexit de tumulo" CLH,
 • Laudemus virginem
 • Stella splendens,
 • Imperayritz de la ciutat joyosa,
 • Sobelos fondos do mar CSM,
 • Dum Pater familias CC, Polorum regina
 • Los sed goytz recomptarem,
 • Cuncti simus concanentes,
 • Tanto som da Groriosa CSM,
 • Ad mortem festinamus,
 • Quen boa dona querra loar CSM,
 • Mariam Matrem virginem

Źródła: Codex Las Huelgas - CLH, Codex Callixtinus - CC, Cantigas de Santa Maria Alfonsa X - CSM, Llibre Vermell - pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota, 3 lipca, kościół SS Klarysek, godz. 21.00

Koncert uczestników Kursu Wykonawstwa Muzyki Dawnej

/ muzyka polska z rękopisów bibliotek Krasińskich, Raczyńskich, i Jagiellońskiej, Śpiewnika Głogowskiego i rękopisu Jana z Jasiennej/

Opieka artystyczna: Tadeusz Czechak

(…) Coroczne kursy prowadzone przez członków Dekameronu są zjawiskiem szczególnym

(...) Warsztaty Dekameronu to chyba jedyna okazja w Polsce, podczas której młody instrumentalista może nie tylko zobaczyć i usłyszeć, ale i nauczyć się gry na średniowiecznych instrumentach.

(...) Przyjeżdżają uczniowie szkół muzycznych, studenci i obserwatorzy – zarówno indywidualni muzycy jak i zespoły.

Dla osób wiążących swoja przyszłość z interpretacją muzyki dawnej kurs ten jest okazją do zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności. Współpraca z Dekameronem nie kończy się wraz z zamknięciem kursu.

Tadeusz Czechak pożycza najzdolniejszym uczniom własne instrumenty, zaprasza do gościnnych występów w swoim zespole (...). /Ruch Muzyczny/

 
 
 
© MGOK Stary Sącz 2004 -------------------- strona główna