NIEDZIELA, 3 LIPIEC, KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. ELŻBIETY

godz. 19.30 - Nagrobek żalu - niemiecka, francuska i angielska muzyka renesansu i baroku Kazimierz PYZIK - viole da gamba (pardessus, viola sopranowa, viola tenorowa, lyra, bas, violone)

PROGRAM: Tobias HUME (ca 1569-1645) - Deth-Life, Captaine Humes Pavan; Benjamin HELLY (ok. 1700) - The Princes a new Dance; Louis HEUDELINNE (ok.1701) - Rondeau a jouer seul, La petite marquise; Richard SUMARTE (II poł. XVII w.) - The Nightingale, Lachryme (wg J. Dowlanda); Niemieckie pieśni kościelne z tabulatury F-Pn ms. Res 1111 (1674): Der Tag, der ist so freudenreich, Da Jesus an dem Creutze stund, O Traurigkeit, Jesu meine Freude; Jean de SAINTE -COLOMBE (1610/20 - 1690/99) - Les Couplets, Les pleurs, Chacone raportee; Jacob KREMBERG von Warschau aus Pohlen (1650-1718) - Wunderbare Seltzamkeiten, O Demant, fester Schluß, o Pein, GOTT, der du gut und freundlich bist, Marin MARAIS (1656-1728) - Les Voix humaines, Cloches ou Carillon, La Reveuse, L’Arabesque; Tombeau pour Marais le Cadet

Kazimierz PYZIK (ur.1955 w Krakowie) - studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie kontrabas (R. Daun), teorię muzyki (A. Frączkiewicz) oraz kompozycję (M. Stachowski); ponadto grę na violi da gamba w Meistersingerkonservatorium w Norymberdze (H. Groth) i w Koninklijk Koserwatorium w Brukseli, gdzie uzyskał kolejno dwa dyplomy: eerste prijz oraz hoger diploma w klasie Wielanda Kuijkena. Swoją działalność wyraźnie dzieli na dwie grupy. Na różnych odmianach viol da gamba wykonuje głównie muzykę baroku i renesansu, występując z recitalami solowymi oraz m.in. z zespołami: Fiori Musicali, Camerata Cracovia, Ars Cantus. Założył też własny concort viol da gamba.

Jest członkiem Viola da Gamba Society of Great Britain. Na instrumentach współczesnych - wiolonczela, kontrabas (również kontrabas klasterowy własnego pomysłu) - wykonuje głównie muzykę XX wieku. Jako kompozytor i wykonawca jest ściśle związany z zespołem MW2, Kwartetem Olgi Szwajgier i występuje z recitalami solowymi. Na początku swej działalności koncertowej był członkiem orkiestry Capella Cracoviensis (kontrabas) oraz Krakowskiego Kwartetu Obojowego (wiolonczela). Koncertował w niemal wszystkich krajach Europy i w USA. Ma na swoim koncie wiele prawykonań światowych, nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe. Jest laureatem krajowych konkursów kompozytorskich (Konkurs im. A. Malawskiego oraz Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski).

Jego utwory wykonywane były na wszystkich festiwalach muzyki współczesnej w Polsce, ponadto w Niemczech, Francji, Danii, Jugosławii, Czechach i Kanadzie. W 1994 i 1997 był wykładowcą 2. Internazionale Akademie für Neue Kompozition w Schwaz (Austria), a w 1996, 1998 i 2002 wykładowcą Międzynarodowych Warsztatów Muzyki Współczesnej w Krakowie. W Krakowskim Konserwatorium im. Witolda Lutosławskiego jest wykładowcą historycznych instrumentów smyczkowych - violi da gamba, wiolonczeli barokowej i kontrabasu wiedeńskiego.

 

Godz. 21.00 - Koncert finałowy - pamięci Jana Pawła II

Antonio Vivaldi - Gloria, Magnificat

Chór Kameralny GLORIA istnieje już ponad 15 lat. Od samego początku zrzesza oddanych śpiewaniu muzyków - w większości studentów i absolwentów Lwowskiego Konserwatorium. Chór działa w ramach Lwowskiego Oddziału Związku Kompozytorów Ukrainy. Został założony w 1989 przez dyrygenta Jarosława Hnatowskiego i Vołodymyra Sywochipa, który pełnił rolę prezesa i managera. W 1999 Vołodymyr Sywochip przejął obowiązki dyrygenta i dyrektora artystycznego zespołu. GLORIA w krótkim czasie potwierdziła swój wysoki poziom wykonawczy zdobywając szereg nagród na międzynarodowych konkursach: Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Atenach, Florilege Vocal de Tours we Francji, Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Riva del Garda i na Polifonicznym Chóralnym Konkursie im. G. D’Arezzo w Arezzo we Włoszech. Na repertuar zespołu składają się zarówno utwory rodzimej ukraińskiej muzyki, jak i światowej klasyki. GLORIA przywróciła koncertowemu życiu wiele ukraińskich zapomnianych utworów, jeszcze raz dowodząc, jak ważną w rozwoju ukraińskiej muzyki była praktyka chóralna.

Od Dyleckiego, poprzez klasyków - Bortniańskiego, Berezowskiego i Wedela, a także przedstawiciela „przemyskiej szkoły kompozytorskiej „ z I poł. XIX w. Mychajłę Werbyckiego, do twórczości współczesnej - Myrosława Skoryka, Jewhena Stankowycza i najmłodszego pokolenia lwowskich kompozytorów - Bohdana Sehina i Bohdany Frolyak - GLORIA pokazuje ciągłość i bogactwo ukraińskiej tradycji chóralnej, wielokrotnie biorąc udział w prawykonaniach nowych utworów. Niemniej istotną część repertuaru GLORII stanowi światowa klasyka: Pasja wg św. Jana J.S. Bacha, współudział w wykonaniu Carmina Burana Orffa, szeroka prezentacja utworów Arvo Parta - to tylko próbka twórczych poszukiwań zespołu. GLORIA występowała na wielu festiwalach muzycznych. Jest stałym uczestnikiem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Kontrasty” we Lwowie. Chór brał udział w festiwalach: „Dni Muzyki Macedońskiej” w Skopje, „Kiev Music Fest Wirtuozi” we Lwowie, „Muzyka w Starym Krakowie”, „Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich”, „Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej” i wielu innych. Zespół odbył tournee koncertowe w Polsce, Niemczech, Finlandii i Ukrainie. Ma również w swoim dorobku nagrania płytowe, (udział w produkcji pierwszego CD z nagraniem opery Alcide Bortniańskiego, nagranie Panichidy Skoryka, a także utworów M. Lysenki i K. Stecenki). W 2003 za osiągnięcia w dziedzinie ukraińskiej kultury muzycznej Chór GLORIA otrzymał Państwową Nagrodę im. Mykoły Lysenki.

Volodymyr SYWOCHIP ukończył Lwowskie Konserwatorium Muzyczne w 1992 roku w dziedzinie teorii muzyki, a następnie odbył staż podyplomowy w Instytucie Sztuki, Folklorystyki i Etnologii Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Od 1990 roku jest sekretarzem zarządzającym Lwowskim Oddziałem Związku Kompozytorów Ukrainy. Jest również wykładowcą Lwowskiej Akademii Muzycznej. Volodymyr Sywochip jest dyrektorem Festiwalu Muzyki Współczesnej „Kontrasty” od jego początku w 1995. W 1989 był współzałożycielem Chóru GLORIA, a od 1999 jest jego dyrygentem i dyrektorem artystycznym.

Lwowska Orkiestra Smyczkowa LEOPOLIS została założona przez Jarosława Mychała we Lwowie w roku 1996. Gra repertuar od barokowych mistrzów po współczesny, koncentrując się głównie na muzyce XIX-XX wieku - Czajkowskiego, Dvoraka, Strawińskiego, Schoenberga, Brittena. Szczególną uwagę orkiestra poświęca kompozycjom ukraińskich twórców, tych dawniejszych (D. Bortnianski, M. Berezowski) i całkiem współczesnych (W. Silwestrow, J. Stankowicz, J. Laniuk). Znaczącym osiągnięciem orkiestry Leopolis było nagranie opery D. Bortnianskiego Alcide na CD (premiera światowa) pod dyrekcją francuskiego mistrza banity Jean-Pierre Lorrain, które zyskało duże uznanie kryKURIER STAROSYDECKI 6/2005 Strona 15 tyków „New York Times” w czerwcu 1999 i zostało wybrane Płytą Miesiąca przez polski magazyn „Muzyka” w listopadzie 2000. Orkiestra uczestniczyła w licznych festiwalach międzynarodowych na Ukrainie, w Polsce, Niemczech i Francji, spotykając się, min. z bardzo dużym uznaniem podczas występów na Międzynarodowym Festiwalu Julesa Masseneta (Saint-Etienne 2001, 2005), Edinburgh Fringe Festival (2002) oraz Festiwalu Muzyki Współczesnej „Kontrasty” (Lwów 1996-2003) i Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Kijowska Biesiada Muzyczna” 2003.

W latach 1997-2003 zespół odbył tournee po Francji, Belgii, Niemczech, Holandii, Austrii, Polsce, Stanach Zjednoczonych oraz w Czarnogórze, grając rozmaity repertuar (msze, opery, symfonie, koncerty) w prestiżowych salach koncertowych takich, jak: Musik Verein w Wiedniu, Sala Concertgebouw w Amsterdamie, Notre Dame w Nicei, Trinite, Madeleine i St. Roch w Paryżu, Esplanade w Saint-Etienne, Arenie w Kolonii, Forest National w Brukseli, Sali Kongresowej w Warszawie oraz filharmoniach: warszawskiej, krakowskiej, katowickiej, lubelskiej, bydgoskiej, gdańskiej, kijowskiej i lwowskiej. Orkiestra występowała z solistami takiej miary, jak Igor Ojstrach, Ivan Monigetti, Pierre Amoyal, Konstanty Andrzej Kulka, Andreas Weller, Locky Chung, Olga Pasiecznik, Philippe Pelissier, Roumiana Attanassowa, Josef Ormeny, Zbigniew Namysłowski, Ewa Bem, a także z narodowym chórem ukraińskim „Dumka”, chłopięco- -męskim chórem „Dudaryk”, chórami kameralnymi „Gloria” i „Cantus”. W roku 2003 orkiestra Leopolis nagrała pod batutą Krzesimira Dębskiego muzykę do filmu „Stara Baśń” w reżyserii Jerzego Hoffmana w studio Telewizji Polskiej.

 
  strona główna