PIĄTEK, 1 LIPIEC, KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. ELŻBIETY

godz. 19.30 - Wielka tradycja religijna w muzyce współczesnej Ukrainy

Chór Kameralny GLORIA, orkiestra LEOPOLIS (Lwów) - dyr. Volodymyr SYVOCHIP

PROGRAM:
Samuel Barber - Agnus Dei
Bohdana Frolyak - Kyrie eleison (2004)
Oleksander Szczetynski - Requiem (2004)
Bohdan Sehin - Szczedrowka (2004)
Koncert w ramach Roku Kultury Ukraińskiej w Polsce

KYRIE ELEISON na chór mieszany i orkiestrę smyczkową napisany jest na zamówienie Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej 2004 specjalnie dla chóru GLORIA. Pierwotnie utwór był napisany na chór a capella, później powstała wersja na chór mieszany i orkiestrę smyczkową. Prawykonanie odbyło się we wrześniu 2004 podczas Festiwalu Muzyki Współczesnej KONTRASTY we Lwowie, oraz Kijowskiego Festiwalu Muzycznego w wykonaniu chóru GLORIA i orkiestry LEOPOLIS. Dyrygował Volodymyr Syvochip. Bohdana FROLYAK, ur. 1968, ukończyła w 1986 r. we Lwowie średnią szkołę muzyczną w klasie fortepianu i muzykologii, a w 1991 Wydział Kompozytorski Lwowskiego Konserwatorium Narodowego im. M. Lysenki. Staż asystencki odbyła w klasie M. Skoryka. Od 1991 wykłada na Wydziale Kompozycji Lwowskiej Akademii Muzycznej im. M. Lysenki. W 2001 r. była stypendystką Fundacji Miłośników „Warszawskiej Jesieni” i Siemensa, na zamówienie których napisała utwór na zespól kameralny. W 2004 uczestniczyła w programie stypendialnym Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej GAUDE POLONIA studiując w klasie prof. Zbigniewa Bujarskiego.

Jest członkiem Stowarzyszenia Nowa Muzyka, stałym uczestnikiem wielu międzynarodowych festiwali: Kontrasty we Lwowie, Kijowski Festiwal Muzyczny, Premiery Sezonu w Kijowie, Dwa dni i dwie noce nowej muzyki w Odessie, Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie i w Moskwie, Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Na skrzyżowaniu kultur w Krakowie, i in. Jest autorką wielu utworów, między innymi Symfonii Orbis Terrarium (1998), W powietrzu pływają lasy na klarnet, wiolonczelę, fortepian, chór mieszany i orkiestrę smyczkową (2002), Vestigia na skrzypce, altówkę i orkiestrę smyczkową (2003), Kyrie eleison na chór mieszany i orkiestrę smyczkową (2004), Koncert na klarnet i orkiestrę symfoniczną (2004-05) i in. „Requiem na chór i smyczki napisałem do tradycyjnego tekstu łacińskiego. Tak, jak w innych moich kompozycjach w ostatnich latach, kontynuuję tu budowę nowego meta- -języka zawierającego elementy stylistyczne rozmaitych epok: chorału gregoriańskiego i wczesnej polifonii, figur barokowych, arii operowych XIX wieku, modernistycznych innowacji wieku XX.W przeciwieństwie do technik collage’u i polistylistyki (L. Berio, M. Kagel, A.Schnittke), mój metajęzyk zmierza do zatarcia kontrastów między różnymi-stylami i włącza je, na ile to możliwe, do jednego dyskursu, sprawiając, że przejścia od jednego do innego stylu stają się niezauważalne.

Moim celem jest przezwyciężenie eklektyzmu i odnalezienie nowej jedności w połączeniu tych elementów muzycznych, które historycznie nigdy nie współistniały obok siebie. Znalazłszy się w nieoczekiwanym kontekście, te elementy dawnych stylów i epok zostają przekształcone i wzajemnie na siebie wpływają. Na pierwszym planie widzimy, zatem nie czystość stylizacji, lecz - adaptację zapożyczonych idiomów i osobisty do nich komentarz. Muzyka, która zewnętrznie przypomina znanych klasyków - fragmenty z Verdiego, Brahmsa czy Palestriny - w rzeczywistości kieruje się mentalnością mego własnego czasu, uszczuploną lub wzbogaconą w niektórych punktach, lecz jednocześnie - globalną i uniwersalną, poszukującą dialogu, interakcji między kulturami.”

Oleksandr Szczetynski

Oleksandr SZCZETYNSKI, ur.1960. Od późnych lat 60- -tych jego twórczość jest prezentowana na znanych festiwalach i w popularnych salach koncertowych w Europie i Ameryce przez artystów i zespoły o międzynarodowej sławie takie jak: moskiewska Helikon-Opera, BBC National Orchestra of Wales, Orkiestra Filharmonii Narodowej w Warszawie, chór dziecięcy Maitrise de Radio France, Kwartet Smyczkowy Arditi, Moskiewski Zespól Muzyki Współczesnej, Ensemble Wiener Collage, Sztokholmski Kwartet Saksofonowy, Zespół Perkusyjny Marka Pekarsky- ’ego, pianista Iwan Michaszow, sopranistka Phyllis Bryn- -Julson, i inni. W latach 2002-03 zostały wydane w USA i Francji dwie płyty kompaktowe z jego muzyką. O. Szczetyński zdobył nagrody na pięciu konkursach kompozytorskich w Austrii, Francji, Polsce (nagrody główna i specjalna w konkursie im. K Serockiego oraz druga nagroda w konkursie im. W Lutosławskiego) oraz Szwajcarii. W jury tych konkursów zasiadali tacy mistrzowie, jak M. Rostropowicz, H. Dutilleux, K. Penderecki, S. Palm, E. Denisow. W 2000 roku, opera Szczetyńskiego Zwiastowanie uzyskała Rosyjską Państwową Nagrodę Teatralną „Złota Maska” w kategorii innowacji muzycznej. Szczetyński ukończył Instytut Sztuki w Charkowie w 1983 roku. W tych latach kształtowania się osobowości twórczej, istotną inspiracją były dla niego dzieła wschodnioeuropejskiej awangardy muzycznej, szczególnie E. Denisowa, A. Schnittke’go oraz A. Parta. Uczestniczył w kursach mistrzowskich w Danii i w Polsce, ucząc się u L. Andriessena, W Lutosławskiego, K. Pendereckiego, B. Schaeffera i M. Lindberga.

Na muzykę Szczetyńskiego duży wpływ wywarła Druga Szkoła Wiedeńska, twórczość Oliviera Messiaena, oraz Gyorgyi. Ligetiego. W wieku 30 lat kompozytor rozwinął swój własny styl post-serialny, oparty na połączeniu technik serialnych z pracą nad atrakcyjnością materiału dźwiękowego oraz ekspresyjnością melodii. Inną istotną cechą jego muzyki jest jej rytmiczna, strukturalna i formalna giętkość, która tworzy wrażenie „auto-rozwoju” początkowych drobnych schematów mikro tematycznych. Idea współczesnej duchowości stała się impulsem dla wielu z jego prac wokalno-instrumentalnych, co jest szczególnie widoczne w jego 3 operach oraz utworach chóralnych z ostatniego okresu. Szczetyński wykładał kompozycję w Instytucie Sztuki w Charkowie (1991-95). Mimo, że obecnie jest niezależnym kompozytorem, nadal często prowadzi wykłady o muzyce ukraińskiej, kursy mistrzowskie i prezentacje własnych prac na festiwalach i konferencjach w krajach Europy. W latach 1989-90 był współorganizatorem kilku festiwali muzyki współczesnej na Ukrainie i w Rosji, następnie zorganizował i prowadził cykl koncertowy „Nowa Muzyka w Charkowie”. Od 1997 jest członkiem Rady Artystycznej Festiwalu „Kontrasty” we Lwowie, największego i najważniejszego międzynarodowego festiwalu muzyki współczesnej na Ukrainie. Szczedrowka Bohdana Sehina to opracowanie kolędy, pochodzącej z Wołynia Nebo jasni zori wkryly.

 

Lwowska Orkiestra Smyczkowa LEOPOLIS została założona przez Jarosława Mychała we Lwowie w roku 1996. Gra repertuar od barokowych mistrzów po współczesny, koncentrując się głównie na muzyce XIX-XX wieku - Czajkowskiego, Dvoraka, Strawińskiego, Schoenberga, Brittena. Szczególną uwagę orkiestra poświęca kompozycjom ukraińskich twórców, tych dawniejszych (D. Bortnianski, M. Berezowski) i całkiem współczesnych (W. Silwestrow, J. Stankowicz, J. Laniuk). Znaczącym osiągnięciem orkiestry Leopolis było nagranie opery D. Bortnianskiego Alcide na CD (premiera światowa) pod dyrekcją francuskiego mistrza banity Jean-Pierre Lorrain, które zyskało duże uznanie kryKURIER STAROSYDECKI 6/2005 Strona 15 tyków „New York Times” w czerwcu 1999 i zostało wybrane Płytą Miesiąca przez polski magazyn „Muzyka” w listopadzie 2000. Orkiestra uczestniczyła w licznych festiwalach międzynarodowych na Ukrainie, w Polsce, Niemczech i Francji, spotykając się, min. z bardzo dużym uznaniem podczas występów na Międzynarodowym Festiwalu Julesa Masseneta (Saint-Etienne 2001, 2005), Edinburgh Fringe Festival (2002) oraz Festiwalu Muzyki Współczesnej „Kontrasty” (Lwów 1996-2003) i Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Kijowska Biesiada Muzyczna” 2003.

W latach 1997-2003 zespół odbył tournee po Francji, Belgii, Niemczech, Holandii, Austrii, Polsce, Stanach Zjednoczonych oraz w Czarnogórze, grając rozmaity repertuar (msze, opery, symfonie, koncerty) w prestiżowych salach koncertowych takich, jak: Musik Verein w Wiedniu, Sala Concertgebouw w Amsterdamie, Notre Dame w Nicei, Trinite, Madeleine i St. Roch w Paryżu, Esplanade w Saint-Etienne, Arenie w Kolonii, Forest National w Brukseli, Sali Kongresowej w Warszawie oraz filharmoniach: warszawskiej, krakowskiej, katowickiej, lubelskiej, bydgoskiej, gdańskiej, kijowskiej i lwowskiej. Orkiestra występowała z solistami takiej miary, jak Igor Ojstrach, Ivan Monigetti, Pierre Amoyal, Konstanty Andrzej Kulka, Andreas Weller, Locky Chung, Olga Pasiecznik, Philippe Pelissier, Roumiana Attanassowa, Josef Ormeny, Zbigniew Namysłowski, Ewa Bem, a także z narodowym chórem ukraińskim „Dumka”, chłopięco- -męskim chórem „Dudaryk”, chórami kameralnymi „Gloria” i „Cantus”. W roku 2003 orkiestra Leopolis nagrała pod batutą Krzesimira Dębskiego muzykę do filmu „Stara Baśń” w reżyserii Jerzego Hoffmana w studio Telewizji Polskiej.

Chór Kameralny GLORIA istnieje już ponad 15 lat. Od samego początku zrzesza oddanych śpiewaniu muzyków - w większości studentów i absolwentów Lwowskiego Konserwatorium. Chór działa w ramach Lwowskiego Oddziału Związku Kompozytorów Ukrainy. Został założony w 1989 przez dyrygenta Jarosława Hnatowskiego i Vołodymyra Sywochipa, który pełnił rolę prezesa i managera. W 1999 Vołodymyr Sywochip przejął obowiązki dyrygenta i dyrektora artystycznego zespołu. GLORIA w krótkim czasie potwierdziła swój wysoki poziom wykonawczy zdobywając szereg nagród na międzynarodowych konkursach: Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Atenach, Florilege Vocal de Tours we Francji, Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Riva del Garda i na Polifonicznym Chóralnym Konkursie im. G. D’Arezzo w Arezzo we Włoszech. Na repertuar zespołu składają się zarówno utwory rodzimej ukraińskiej muzyki, jak i światowej klasyki. GLORIA przywróciła koncertowemu życiu wiele ukraińskich zapomnianych utworów, jeszcze raz dowodząc, jak ważną w rozwoju ukraińskiej muzyki była praktyka chóralna.

Od Dyleckiego, poprzez klasyków - Bortniańskiego, Berezowskiego i Wedela, a także przedstawiciela „przemyskiej szkoły kompozytorskiej „ z I poł. XIX w. Mychajłę Werbyckiego, do twórczości współczesnej - Myrosława Skoryka, Jewhena Stankowycza i najmłodszego pokolenia lwowskich kompozytorów - Bohdana Sehina i Bohdany Frolyak - GLORIA pokazuje ciągłość i bogactwo ukraińskiej tradycji chóralnej, wielokrotnie biorąc udział w prawykonaniach nowych utworów. Niemniej istotną część repertuaru GLORII stanowi światowa klasyka: Pasja wg św. Jana J.S. Bacha, współudział w wykonaniu Carmina Burana Orffa, szeroka prezentacja utworów Arvo Parta - to tylko próbka twórczych poszukiwań zespołu. GLORIA występowała na wielu festiwalach muzycznych. Jest stałym uczestnikiem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Kontrasty” we Lwowie. Chór brał udział w festiwalach: „Dni Muzyki Macedońskiej” w Skopje, „Kiev Music Fest Wirtuozi” we Lwowie, „Muzyka w Starym Krakowie”, „Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich”, „Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej” i wielu innych. Zespół odbył tournee koncertowe w Polsce, Niemczech, Finlandii i Ukrainie. Ma również w swoim dorobku nagrania płytowe, (udział w produkcji pierwszego CD z nagraniem opery Alcide Bortniańskiego, nagranie Panichidy Skoryka, a także utworów M. Lysenki i K. Stecenki). W 2003 za osiągnięcia w dziedzinie ukraińskiej kultury muzycznej Chór GLORIA otrzymał Państwową Nagrodę im. Mykoły Lysenki.

Volodymyr SYWOCHIP ukończył Lwowskie Konserwatorium Muzyczne w 1992 roku w dziedzinie teorii muzyki, a następnie odbył staż podyplomowy w Instytucie Sztuki, Folklorystyki i Etnologii Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Od 1990 roku jest sekretarzem zarządzającym Lwowskim Oddziałem Związku Kompozytorów Ukrainy. Jest również wykładowcą Lwowskiej Akademii Muzycznej. Volodymyr Sywochip jest dyrektorem Festiwalu Muzyki Współczesnej „Kontrasty” od jego początku w 1995. W 1989 był współzałożycielem Chóru GLORIA, a od 1999 jest jego dyrygentem i dyrektorem artystycznym.

 

godz. 21.00 - Il Stile Moderno - Włoski barok instrumentalny

CONSORTIUM SEDINUM: Anna ŚLIWA - skrzypce barokowe, Violetta SZOPA-TOMCZYK - skrzypce barokowe, instrumenty perkusyjne, Justyna REKŚĆ-RAUBO - viola da gamba, wiolonczela barokowa, Milena DOBROĆ - teorba, Urszula STAWICKA - klawesyn, kierownictwo artystyczne

PROGRAM: Fabrizio Caroso (1527-1605) - Passamezzo Ardente Sole; Marco Ucellini (1603-1680) - Aria quarta sopra la Ciaccona; Andrea Falconiero (1585/86-1656) - Battaglia a due con basso continuo, Ciaccona a due con basso continuo; Biagio Marini (1587-1665) - Sonata quatra per il Violino, per suonar con due corde; Sonata sopra la Monica a due con basso continuo; Giovanni Legrenzi (1626-1690) - Sonata G-dur “La Raspona” a due con basso continuo; Tomaso Abinoni (1671-1750) - Suita g-moll a due con basso continuo; Antonio Vivaldi (1678-1741) - Sonata d-moll per Violino e basso continuo; Sonata d-moll La Folia a due con basso continuo

Il stilo moderno, tytuł koncertu a zarazem najlepsza charakterystyka idei muzyki włoskiej, którą pragniemy przedstawić na Festiwalu w Starym Sączu. Będzie to swoista podróż muzyczna nie tylko w czasie, przenosząc słuchaczy do XVI, XVII i XVIII wiecznej Italii, ale także geograficzna, prezentująca piękno muzyki różnych regionów półwyspu Apenińskiego. Ukazane zostanie muzyczne oblicze Wenecji, gdzie tworzyli najwięksi włoscy muzycy i kompozytorzy - B. Marini, A. Vivaldi, T. Albinoni. Niezwykłą emocjonalność i ekspresję muzyki południa Włoch usłyszymy w kompozycjach neapolitańczyka A. Falconiero. To we Włoszech około roku 1600 dokonał się jeden z największych przewrotów w historii muzyki, przynoszący emancypację i rozwój muzyki instrumentalnej. Powstają wówczas takie formy jak: canzona, sonata, sinfonia przynoszące nowe znaczenie muzyce instrumentalnej, która przestaje być tylko towarzyszeniem dla głosu. Kompozytorzy włoscy chętnie sięgają w utworach instrumentalnych po popularne wówczas formy taneczne - ciacona, pasamezzo, romanesca. Rozwój muzyki włoskiej to także rozkwit muzyki skrzypcowej, którą zawdzięczamy B. Mariniemu, pochodzącemu z Brescci, a działającemu w Wenecji. Muzykę włoską, podobnie jak mieszkańców Italii, cechuje duża wrażliwość na barwę i dźwięk, stąd jej niezwykła ekspresja i pełna kontrastów emocjonalność, którą możemy usłyszeć zarówno w krótkich formach kompozytorów XVI wieku, jak też w pełnej ekspresji Folii a due A. Vivaldiego, która stanowi kwintesencję włoskiego stylu koncertującego.

Kapela dworska CONSORTIUM SEDINUM powstała w 1999 roku w Szczecinie. Zespół jest jedyną profesjonalną formacją muzyki dawnej na Pomorzu Zachodnim. Nadrzędnym celem Consortium Sedinum jest kontynuacja tradycji muzycznych dawnego Szczecina. Działalność zespołu stanowi kontynuację dorobku twórczego Uniwersyteckiej Orkiestry Barokowej Consortium Iagellonicum działającej w latach 1993-2000 przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tworzą go artyści specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej na instrumentach z epoki z zachowaniem ówczesnej praktyki wykonawczej. Kierownikiem artystycznym zespołu jest organistka i klawesynistka Urszula Stawicka, absolwentka krakowskiej Akademii Muzycznej. Consortium Sedinum wykonuje muzykę od renesansu po klasycyzm na instrumentach historycznych, sięgając często po utwory mało znane, współcześnie nie publikowane i niedawno odkryte. Bogate instrumentarium zespołu obejmuje oryginały i kopie instrumentów z epoki renesansu, baroku i klasycyzmu - fidel, taschengeige (skrzypce kieszonkowe), skrzypce barokowe, viola d’amore, altówka barokowa, viola da gamba, wiolonczela barokowa, klawesyn, wirginał i pozytyw organowy. Zespól współpracuje również z muzykami grającymi na instrumentach dętych - flet blokowy, bombardy, flauto traverso, obój barokowy oraz perkusyjnych. Niekonwencjonalne formy prezentacji muzycznych zespół przedstawia w swoich programach w cyklu koncertowym Muzyka na dworach Europy, łącząc muzykę dawną z tańcem historycznym. Barwne widowiska tematycznie związane z najważniejszymi ośrodkami rozwoju europejskiej sztuki dworskiej zyskały popularność wśród publiczności w kraju i za granicą. Przygotowywany wspólnie z zespołem baletu dworskiego Ardente Sole cykl koncertowy Muzyka na Dworach Europy prezentowany jest stale w Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz w Willi Decjusza w Krakowie. Zespół z powodzeniem bierze udział w licznych koncertach oraz festiwalach muzyki dawnej i kameralnej w kraju i za granicą (Niemcy, Holandia, Austria, Francja).

 
  strona główna