SOBOTA, 2 LIPIEC, KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. ELŻBIETY

godz. 19.30 - Boże, zmiłuj się nad nami - najstarsze czeskie zabytki muzyczne

SCHOLA SPECIALIS (Praga): Vlastislav MATOUŠEK - baryton, tenor, organistrum, dudy, hackbret, gemshorn, platerspiel, szałamaja, trumšajt, perkusja, kier. artystyczne, Ludmila HOROVÁ - alt, flety, szałamaja, psałterium, trumšajt, Alexandr KRESTOVSKÝ - bas-baryton, bębny obręczowe, hackbret

Vlastislav MATOUŠEK (ur.1948) studiował kompozycję i teorię muzyki, obronił doktorat na wydziale muzycznym AMU w Pradze, gdzie od 1991 wykłada etnomuzykologię. W 1996 jako stypendysta Japan Foundation studiował grę na bambusowym flecie shakuchaci u mistrza Kifu Micuhashi w Tokio i tradycyjną muzykę japońską u prof. Osamy Jamaguchi w University of Letters w Osace. Jest twórcą licznych, niekiedy bardzo eksperymentalnych kompozycji. (www. musica.cz/matousek). Jako teoretyk zajmuje się muzyką kultur pozaeuropejskich, kinetyką muzyczną i organologią; etnomuzykologię wykłada także od 1999 na Wydziale Muzykologicznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Zajmuje się publicystyką muzyczną, także w Czeskim Radiu. Jako wykonawca, gra na flecie shakuhachi i innych egzotycznych i ludowych instrumentach z własnych, rozległych zbiorów; prezentuje także własne kompozycje. Na historycznych dudach moldankach, organistrum i in. Gra także muzykę Średniowiecza i wschodnioczeski folklor. Jest (jako wokalista) członkiem zespołu Duodena Cantitans, z którym wykonuje dawną polifonię wokalną. Z zespołem tym nagrał pięć płyt (CD Kryštof Harant - Multisonic 1994, CD Musica Temporis Rudolphi II - Supraphon 1994, CD Mirabile Mysterium - Supraphon 1996, CD Felix Austriae Domus - Supraphon 1997, CD Monteverdi, Byrd/Masses for Four Voices, Supraphon 1998), dokonał nagrań radiowych, występował w TV; koncertowal w Niemczech, Austrii, Węgrzech, Włoszech i Hiszpanii. Na egzotycznych instr. perkusyjnych, jak indyjskie table, misy tybetańskie, czy różne rodzaje fletów gra od 1979 muzykę medytacyjną inspirowaną Orientem, w zespole Relaxace (CD Dhjana, Kadael, Český kóan, Morning Prayer, Indické inspirace). Dodatkowo eksperymentuje z muzyką rockową, grając na gitarze basowej z własną formacją Yamabu. /www.shakuhachi.cz/

Ludmila HOROVÁ (ur.1978) ukończyła w ubiegłym roku Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu w Hradec Králové. Studia uzupełniła na wydziale śpiewu solowego. W latach 2001-2002 zajmowała 2. miejsce w Ogólnoczeskim Konkursie Interpretacyjnym Wydziałów Pedagogicznych. Współpracowała z Filharmonią w Hradec Králové i brała udział w nagraniu kilku CD. W roku 2002 brała udział w wykonaniu opery Vlastislava Matouška Ósma droga. Jej repertuar obejmuje utwory muzyki kościelnej, pieśni od baroku po współczesność, barokową i romantyczną operę. Specjalnie zajmuje się wykonawstwem muzyki A. Dvořáka.

Alexandr KRESTOVSKÝ (ur. 1953), z wykształcenia informatyk, działał jako śpiewak w zespole wokalnym Duodena Cantitans. Okazjonalnie współpracował także z zespołem muzyki współczesnej AGON. Od roku 1996 działa z Jiřím Durmanem, grającym na instrumentach dętych w zespole kameralnym Protější země, gdzie występuje jako wokalista, gitarzysta i perkusista. Zespół gra muzykę improwizowaną, swobodnie inspirowaną multietniczną tradycją wschodniej i środkowej Europy. Od roku 1999 duet ten wykorzystuje do swej twórczości także poetyckie teksty w językach oryginalnych, pochodzące z tej przestrzeni kulturowej.

Zespół wykonuje różne rodzaje muzyki średniowiecznej na kopiach dawnych instrumentów. Trzon repertuaru stanowią anonimowe kompozycje - w większości polifoniczne - ze starych czeskich źródeł jak Codex Specialnik czy Codex Franus, a także kompozycje Piotra z Grudziądza, znanego jako Petrus Wilhelmi de Grudencz Magister Cracowiensis (ca 1400-1480).

 

godz. 21.00 - Ukraińscy kompozytorzy na rosyjskich i włoskich dworach

A CAPPELLA LEOPOLIS, (Lwów), dyr. Ludmyła KAPUSTINA, kier. art. Roman STELMASZCZUK, Bożena KORCZYNSKA, Anastazja ARBUZOWA - flety proste, Myrosław DRAGAN - klawesyn, Oksana HRYTSENKO, Marjana WYNAR, Ludmyła KAPUSTINA - soprany, Romanna HUNKO, Wasylyna TALKO - alty, Wolodymyr GADZALO, Bohdan JASKEWYCZ, Roman STELMASZCZUK - tenory, Taras HRUDOWYJ, Dmytro HUBJAK, Wasyl CZUCZMAN - basy

CONSORTIUM SEDINUM, kier. art. Urszula STAWICKA

PROGRAM: MUZYKA „MAŁEGO” DWORU ROSYJSKIEGO, 1780-1790 (Gatczino, Pawlowsk, St. Petersburg): D. Bortnianskyj - Sonata C-dur na klawesyn; D. Bortnianskyj - Hymn do Księżyca (tekst: F. Lafermiere); D. Bortnianskyj - Rondo Annetty, Aria Perlajoie i scena z opery Święto seniora (libr.: F. Lafermiere?)
MUZYKA NA DWORACH WŁOSKICH, 1770-1780 (Bolonia, Rzym, Neapol): M. Berezowskyj - Sonata C-dur na skrzypce i klawesyn (wersja na flet prosty i klawesyn); D. Bortnianskyj - Ecco quel fiero istante (tekst: P. Metastasio); Finał z opery Alcide (libr.: P. Metastasio)

MUZYKA KOMPOZYTORÓW UKRAIŃSKICH NA DWORACH ROSJI I WŁOCH - to instrumentalne kompozycje M. Berezowskiego i D. Bortnianskiego, pieśni i fragmenty z francuskiej i włoskiej twórczości operowej D. Bortnianskiego. Stylistycznie jest to muzyka klasycyzmu z epoki mozartowskiej. Francuskie opery D. Bortnianskiego z okresu rosyjskiego - może nieco zbyt gładkie i „rozrywkowe” - pisane były przecież dla zadowolenia gustu dworskich dam i kawalerów, którzy również często byli wykonawcami tej muzyki. Wcześniejsza opera ALCIDE wzorowana na ówczesnych włoskich operach seria, powstała we Włoszech do libretta najwybitniejszego librecisty tej epoki - Pietro Metastasio.
Maksym BEREZOWSKYJ (1745, Głuchów - 1777, Petersburg), kompozytor i śpiewak, uczył się najpierw w Głuchowie, w istniejącej od 1738 roku szkole śpiewaków cerkiewnych, a następnie w Kijowskiej Akademii Mohylańskiej, skąd został zabrany do Dworskiej Kapeli Śpiewaczej w Petersburgu. Od 1758 roku śpiewał w Kapeli, a od 1762 roku był solistą nadwornej trupy operowej. W latach 1769-73 studiował we Włoszech u G.B. Martiniego. Jego opera Demofont do libretta P. Metastasia, wystawiona w 1773 roku, spotkała się z dużym uznaniem w ówczesnej prasie. We Włoszech napisał również operę Ifigenia, a także Sonatę na skrzypce i klawesyn (1772) - pierwszy ukraiński utwór tego gatunku. Po powrocie do Petersburga przyjęto go do pracy w Carskiej Kapeli Chóralnej bez określonej posady. Brak warunków do twórczej pracy, kłopoty materialne i intrygi doprowadziły go do samobójstwa. W jego dorobku znajdują się: 8-częsciowa Liturgia, części mszy, koncerty chóralne, wśród których na szczególną uwagę zasługuje: Nie opuszczaj mnie w wieku starości. Twórczość Berezowskiego zapoczątkowała ukraiński klasycyzm w muzyce, rozwijany później przez Bortnianskiego i Artemija Wedela.

Dmytro BORTNIANSKYJ (1751, Głuchów - 1825, Petersburg), podstawy wykształcenia muzycznego otrzymał w głuchowskiej szkole śpiewaków cerkiewnych, z której rekrutowano utalentowanych chłopców do carskiej kapeli chóralnej w Petersburgu. Zabrany do niej w 1759 roku w wieku 8 lat, tu uczył się śpiewu i teorii muzyki, a ponadto kompozycji u B. Galuppiego. Po wyjeździe Galuppiego z Petersburga kontynuował u niego studia w Wenecji. W latach 1769-79 przebywał również w Bolonii i Rzymie. Podczas pobytu we Włoszech napisał szereg kompozycji religijnych do tekstów łacińskich oraz wystawił trzy opery, które spotkały się u współczesnych z dużym uznaniem. Po powrocie do Petersburga w 1779 roku został kompozytorem i dyrygentem opery na tzw. małym carskim dworze (czyli dworze następcy tronu Pawła I), a w 1796 dyrektorem muzyki wokalnej i kierownikiem carskiej kapeli chóralnej. Działając na tym stanowisku, napisał wiele kompozycji religijnych i przyczynił się do znacznego podniesienia poziomu zespołu. Powstały wówczas opery do francuskich librett, a także utwory instrumentalne. Styl operowy Bortnianskiego opiera się na zdobyczach włoskiej opery XVIII wieku. Późniejsze opery wykazują wpływy francuskiej opery komicznej. Najwybitniejszymi osiągnięciami kompozytorskimi są jednak koncerty religijne na chór a cappella (35 na chór 4-głosowy i 10 na dwa chóry). Są to obszerne kompozycje złożone z 3 lub 4 kontrastujących części. W melodyce koncertów kompozytor wykorzystuje zwroty starocerkiewnych śpiewów znamiennych, łącząc je ze zwrotami typowymi dla ukraińskich pieśni oraz włoską kantyleną operową. Bortnianskiego uważa się również, z racji jego pobytu i pracy w Petersburgu, za najwybitniejszego kompozytora rosyjskiego XVIII wieku.

Bozena KORCZYNSKA urodziła się we Lwowie. Absolwentka Lwowskiego Wyższego Instytutu Muzycznego im. M. Lysenki, studia podyplomowe odbyła przy katedrze muzyki dawnej Narodowej Akademii Muzycznej im. P. Czajkowskiego w Kijowie w klasie prof. Oleha Kudriaszowa. Zdobywała nagrody na konkursach wykonawczych, m. in. w Chmielnickim i Charkowie. Jako solistka występuje z orkiestrami i zespołami (Ukraina, Polska, Niemcy i in.).

Anastasija ARBUZOWA studiuje w Lwowskiej Średniej Szkole Muzycznej w klasie Bozeny Korczynskiej. Laureatka ogólnoukraińskiego konkursu wykonawców w Kijowie.

Myroslaw DRAGAN urodził się w 1963 w Lysynyczach pod Lwowem. W r. 1985 ukończył Lwowskie Państwowe Konserwatorium im. M. Lysenki w klasie fortepianu prof. Lidii Krych, w r. 1999 skończył studia podyplomowe w tej samej akademii. Uczy gry na fortepianie we Lwowskiej Akademii Muzycznej im. M. Lysenki. Laureat Międzynarodowego Konkursu Zespołów Kameralnych w Chmielnickim. Występuje jako solista i uczestnik zespołów kameralnych, zwłaszcza w duecie fortepianowym ze swoją żoną Oksaną Rapita. W barokowym repertuarze często gra partie klawesynu. Wykonując muzykę różnych epok (od średniowiecza do baroku) zespół A CAPPELLA LEOPOLIS dąży do jak najwierniejszego wykonawstwa muzyki dawnej. Członkowie zespołu brali udział w kursach mistrzowskich holenderskiej fundacji La Pellegrina (2001), Michaela Pospisila (2002, 2003, 2004), Tadeusza Czechaka (2004), Tetiany Polt-Lucenko (2004). Zespół uczestniczył w Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej (2003, 2004), w Festiwalu Muzyki Dawnej we Lwowie (2003, 2004), współpracował z zespołami Ritornello (Praga), Dekameron (Warszawa), z solistami z Czech, Szwajcarii, Ukrainy. W latach 2002-2004 wykonano programy chorałów gregoriańskich, pieśni hiszpańskich pielgrzymów XV w., program złożony z utworów Heinricha Schütza, programy czeskiej i ukraińskiej muzyki cerkiewnej (w tym 12-głosowe anonimowe kompozycje ukraińskie z pocz. XVIII w.).

Kapela dworska CONSORTIUM SEDINUM powstała w 1999 roku w Szczecinie. Zespół jest jedyną profesjonalną formacją muzyki dawnej na Pomorzu Zachodnim. Nadrzędnym celem Consortium Sedinum jest kontynuacja tradycji muzycznych dawnego Szczecina. Działalność zespołu stanowi kontynuację dorobku twórczego Uniwersyteckiej Orkiestry Barokowej Consortium Iagellonicum działającej w latach 1993-2000 przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tworzą go artyści specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej na instrumentach z epoki z zachowaniem ówczesnej praktyki wykonawczej. Kierownikiem artystycznym zespołu jest organistka i klawesynistka Urszula Stawicka, absolwentka krakowskiej Akademii Muzycznej. Consortium Sedinum wykonuje muzykę od renesansu po klasycyzm na instrumentach historycznych, sięgając często po utwory mało znane, współcześnie nie publikowane i niedawno odkryte. Bogate instrumentarium zespołu obejmuje oryginały i kopie instrumentów z epoki renesansu, baroku i klasycyzmu - fidel, taschengeige (skrzypce kieszonkowe), skrzypce barokowe, viola d’amore, altówka barokowa, viola da gamba, wiolonczela barokowa, klawesyn, wirginał i pozytyw organowy. Zespól współpracuje również z muzykami grającymi na instrumentach dętych - flet blokowy, bombardy, flauto traverso, obój barokowy oraz perkusyjnych. Niekonwencjonalne formy prezentacji muzycznych zespół przedstawia w swoich programach w cyklu koncertowym Muzyka na dworach Europy, łącząc muzykę dawną z tańcem historycznym. Barwne widowiska tematycznie związane z najważniejszymi ośrodkami rozwoju europejskiej sztuki dworskiej zyskały popularność wśród publiczności w kraju i za granicą. Przygotowywany wspólnie z zespołem baletu dworskiego Ardente Sole cykl koncertowy Muzyka na Dworach Europy prezentowany jest stale w Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz w Willi Decjusza w Krakowie. Zespół z powodzeniem bierze udział w licznych koncertach oraz festiwalach muzyki dawnej i kameralnej w kraju i za granicą (Niemcy, Holandia, Austria, Francja).

 
  strona główna