Dyrektor artystyczny festiwalu:
Stanisław Welanyk

Witamy Państwa na stronach 28 już, Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.
Koncerty festiwalowe odbywały się w dwóch zabytkowych starosądeckich kościołach, w kościele w Barcicach i nowosądeckim Ratuszu. Usłyszeliśmy 14 koncertów, pomyślanych tak, by nasza podróż przez czas i przestrzeń była jak najbardziej różnorodna. Rok 2006 jest Rokiem Mozarta. Nie mogło więc w programie zabraknąć dzieł owego przedziwnego geniusza wszechczasów, wciąż na nowo odkrywanego przez publiczność różnych epok. Pokazaliśmy jego współczesnych, muzyczne otoczenie, w jakim żył i tworzył. Koncerty, których program związany jest z Mozartem układały się w pewien cykl.

Praski kwartet RITORNELLO witał w naszym imieniu nadchodzące lato, prezentując program, oparty na kościelnych czeskich kancjonałach, w tytule wykorzystujący zabawną grę słów - łacińskie określenie Majales, oznaczające pieśni majowe, które da się po czesku przeczytać jako Maj a Les - czyli po prostu: maj i las. Męka Pańska zawsze była wielką inspiracją dla twórców, pochodzących z kręgu judeochrześcijańskiej kultury. Słuchaliśmy wielkopostnych pieśni z polskich kancjonałów barokowych w zestawieniu z muzyką naszych czasów - m.in. mistycznym utworem Sofii Gubajduliny In Croce (Na krzyżu). W tym koncercie po raz pierwszy w trzydziestoletniej niemal historii festiwalu zawitał akordeon, instrument na co dzień raczej nie kojarzący się z tak poważnymi treściami. Festiwal zawsze starał się zainteresować młodych ludzi.

W tym roku nie udało się zorganizować Kursu Wykonawczego, który wrósł już w naszą tradycję. Ale młodzi wykonawcy pojawią się na naszej "estradzie". Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego w Zamościu zaprezentowali się wymagającej starosądeckiej publiczności - był to dla nich debiut w poważnym życiu koncertowym. MUZYKA PODRÓŻNA Karpat Magicznych - to z kolei propozycja, pokazująca dawne tradycje wykonawcze w wielu ludowych kulturach, ale także ich wykorzystanie i zakorzenienie we współczesności. W ostatnim dniu Festiwalu mistyczny poemat Heinricha von Meissen - TOUGENHORT, a także muzyka chóralna dwóch barokowych geniuszy - J. S. Bacha i M. Dyleckiego. Tego pierwszego znamy bardzo dobrze; Dylecki, w wykonaniu lwowskiej GLORII - jest interesującą zagadką. A konfrontacja tej dwójki kompozytorów - jednego, reprezentującego Zachód, drugiego, działającego na zapomnianym nieco Wschodzie, przypomniała o słowach Jana Pawła II, upominającego się niestrudzenie o widzenie Europy jako jednej - niepodzielnej, choć tak zróżnicowanej kulturowo - całości.

A ponadto: wiele dobrej, "czystej" muzyki w znakomitych wykonaniach, goście z Francji, Finlandii, Niemiec, Czech, Ukrainy i Polski, imprezy towarzyszące i coroczna atmosfera radosnego i skupionego obcowania ze sztuką najwyższych lotów.

Rozmowa z Dyrektorem artystycznym Stanisławem Welanykiem
Trwają przygotowania do XXVIII Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej, któremu od lat patronuje "Dziennik Polski". Dyrektor Stanisław Welanyk ma już gotowy program
więcej >>

 

Festiwal odbywa się dzięki dotacji Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Mariana Cyconia.
Projekt finansowany ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Operacyjny Promocja Twórczości, Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski.
Sponsorzy:
Powiat Nowosądecki, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. w Nowym Sączu, Spółdzielnia Pracy Piwniczanka.
Współorganizacja: Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Boccherini w Zamościu, Międzynarodowe Centrum Inicjatyw Kulturalnych we Lwowie, Miasto Hévíz oraz Centrum Kultury im. Karola Goldmarka w Keszthely.
ZDJĘCIA: A. RAMS, ARCH. MGOK STARY SĄCZ

Patronat medialny:
Dyrektor artystyczny festiwalu: Stanisław Welanyk
Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu - dyrektor Matylda Cieślicka
Biuro: 33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./faks 184461641, tel. 184460964, e-mail: mgok@stary.sacz.pl, www.mgok.stary.sacz.pl