sobota, 1 lipca, kościół św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu

godz. 19.30
KONCERT
MUZYKA EUROPY ŚRODKOWEJ XV - XIX W.

Georg Friedrich Händel - fragment z Suity D-dur
László Czidra - Stare tańce węgierskie
Ferenc Farkas - Tańce
Adriano Banchieri - Fantasia in Echo
Erasmus Widman - Tańce
Anonymus - Childgroove
Ferenc Farkas - Tańce
Giovanni Picci - Ballo Ongaro
Antonio Vivaldi - Concerto G-dur
Pál Esterházy - Veni Creator,
Pange Lingua
Antonio Vivaldi - Concerto
Miklós Kocsár - Saltus Hungaricus
Giorgio Mainerio - Ungarescha

MUSICA ANTIQUA (Węgry), kier. art. Endre VARGA

Koncert zorganizowany we współpracy z Miastem Hévíz oraz Centrum Kultury im. Karola Goldmarka w Keszthelygodz. 21.00
KONCERT
MUZYKA PODRÓŻNA

KARPATY MAGICZNE - Anna Nacher - karpackie techniki wokalne (nytu, travnice), Marek Styczyński - fujara pasterska, flety bezotworowe, ligawa, rogi sygnałowe; najstarsze instrumenty dęte świata z Azji i Australii: koncha, didjeridu
w koncercie wykorzystane będą autentyczne nagrania geologiczne dźwięku źródeł CO2 z okolic Muszyny

strona główna

Festiwal odbywa się dzięki dotacji Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Mariana Cyconia.
Projekt finansowany ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Operacyjny Promocja Twórczości, Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski.
Sponsorzy:
Powiat Nowosądecki, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. w Nowym Sączu, Spółdzielnia Pracy Piwniczanka.
Współorganizacja: Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Boccherini w Zamościu, Międzynarodowe Centrum Inicjatyw Kulturalnych we Lwowie, Miasto Hévíz oraz Centrum Kultury im. Karola Goldmarka w Keszthely.
.

Patronat medialny:
Dyrektor artystyczny festiwalu: Stanisław Welanyk
Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu - dyrektor Matylda Cieślicka
Biuro: 33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./faks 184461641, tel. 184460964, e-mail: mgok@stary.sacz.pl, www.mgok.stary.sacz.pl