niedziela, 2 lipca kościół św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu
ZAKOŃCZENIE FESTIWALU

godz. 19.30
KONCERT
Heinrich von Meissen zwany Frauenlob (1250 - 1318)
TOUGENHORT - POEMAT MISTYCZNY

1. In gottes schoß
2. Der cron gestirn
3. Nu merckent
4. Stunt die sach
5. Die dry person
6. Küng salomon
7. Die kuniginne von Saba
8. Wer half david in der not... (Pieśń stroficzna)
9. Ich bin die wurtzel uß yesse
10. Ich bin des himels...
11. In dem nutzegarten
12. Ich han gestirne
13. Estampie instrumentalne na temat „Zarten Ton“ H. von Meissen
14. Die magt

Sabine Lutzenberger - sopran, Norbert Rodenkirchen - flety traverso (Niemcy)godz. 21.00
KONCERT
„DWA PŁUCA” BAROKOWEJ EUROPY
muzyka Jana Sebastiana Bacha i Mykoły Dyleckiego

Johann Sebastian Bach - Motet Lobet den Herrn, alle Heiden
Mykoła Dylecki - Liturgia ukraińska na 4 głosy (fragmenty)
Johann Sebastian Bach - Chorał i Aria z motetu Jesu, meine Freude
Mykoła Dylecki - Piesniespiewy eucharystyczne

Chór GLORIA (Lwów), dyr. Volodymir Syvochip

strona główna

Festiwal odbywa się dzięki dotacji Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Mariana Cyconia.
Projekt finansowany ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Operacyjny Promocja Twórczości, Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski.
Sponsorzy:
Powiat Nowosądecki, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. w Nowym Sączu, Spółdzielnia Pracy Piwniczanka.
Współorganizacja: Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Boccherini w Zamościu, Międzynarodowe Centrum Inicjatyw Kulturalnych we Lwowie, Miasto Hévíz oraz Centrum Kultury im. Karola Goldmarka w Keszthely.
.

Patronat medialny:
Dyrektor artystyczny festiwalu: Stanisław Welanyk
Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu - dyrektor Matylda Cieślicka
Biuro: 33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./faks 184461641, tel. 184460964, e-mail: mgok@stary.sacz.pl, www.mgok.stary.sacz.pl