piątek, 30 czerwca, kościół św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu

godz. 19.30
KONCERT
OD BACHA DO MOZARTA
Recital klawesynowy ELŻBIETY STEFAŃSKIEJ z autorskim komentarzem

Johann Sebastian Bach
II Suita c-moll
Allemande - Courante - Sarabande - Air - Menuet - Gigue
Koncert włoski
Allegro - Andante - Presto
Carl Philipp Emanuel Bach - Variations auf die Folie d’Espagne
Wilhelm Friedemann Bach - IV Polonoise d-moll;
IX Polonoise F-dur
Padre Antonio Soler - Fandango
Wolfgang Amadeus Mozart - Rondo D-dur KV 485
Sonata C-dur KV 595
Allegro - Andante - Rondo
Marcia alla turca z Sonaty A-dur KV331godz. 21.00
KONCERT
CZAS BOCCHERINIEGO
Koncert laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego im. Luigi Boccheriniego w Zamościu

Dominika Pawlik (Poznań)
Johann Sebastian Bach - II Suita d-moll
Maria Ćmiel, Dominika Kontny (Żory)
Luigi Boccherini - Sonata C-dur na 2 wiolonczele
Julia Malik, Krzysztof Sadłowski jr (Kraków)
Luigi Boccherini - Sonata F-dur na 2 wiolonczele
Jan Czaja (Poznań)
Johann Sebastian Bach - III Suita C-dur
Magdalena Jamroz (Zamość)
Johann Sebastian Bach - I Suita G-dur

Koncert zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Sztuki „Boccherini” w Zamościu

strona główna

Festiwal odbywa się dzięki dotacji Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Mariana Cyconia.
Projekt finansowany ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Operacyjny Promocja Twórczości, Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski.
Sponsorzy:
Powiat Nowosądecki, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. w Nowym Sączu, Spółdzielnia Pracy Piwniczanka.
Współorganizacja: Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Boccherini w Zamościu, Międzynarodowe Centrum Inicjatyw Kulturalnych we Lwowie, Miasto Hévíz oraz Centrum Kultury im. Karola Goldmarka w Keszthely.
.

Patronat medialny:
Dyrektor artystyczny festiwalu: Stanisław Welanyk
Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu - dyrektor Matylda Cieślicka
Biuro: 33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./faks 184461641, tel. 184460964, e-mail: mgok@stary.sacz.pl, www.mgok.stary.sacz.pl