Jubileusz z muzyką dawną
W bliskości Krakowa i Lwowa

- To będzie z wielu powodów szczególna edycja starosądeckiego spotkania z muzyką dawną. Stary Sącz obchodzi 750. urodziny. Taki sam jubileusz przeżywa też Kraków, a rok wcześniej podobne świętowanie odbywało się we Lwowie. Te zaś miasta łączą unią personalną postacie historyczne: św. Kinga, książę Lew i Bolesław Wstydliwy, a cala ta trójka była powiązana rodzinnie. Tak się wspaniale złożyło, że po przeszło siedmiu wiekach ten związek odtworzył się nam podczas Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej. Od wielu lat główne role odgrywają u nas bowiem znakomici artyści krakowscy i lwowscy. Doskonale układa się nam współpraca z Ukraińcami ze Lwowa, z Chórem Gloria i Filharmonią, którymi kieruje Yolodymir Śwochip oraz z zespołem A Capella Leopolis. więcej >>

Za nami tydzień obchodów jubileuszu 750-lecia Starego Sącza. Tyle bowiem trwał Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Zwieńczeniem pierwszej części była niedzielna msza św. na dziedzińcu klasztornym i uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której ks. biskup ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Wiktor Skworc otrzymał z rąk burmistrza Mariana Cyconia dokument poświadczający, że został honorowym obywatelem Starego Sącza. więcej >>

(...) Termin muzyka dawna jest pojęciem mylącym. Taki gatunek po prostu nie istnieje. Nie ma muzyki dawnej. Nie ma muzyki, która powstawałaby jako dawna. Jest tylko muzyka współczesna. Muzyka współczesna epok, które odeszły...

(...) Festiwal zapewnia naszemu staremu, szacownemu miastu ciągłość tradycji, najlepiej widoczną w wielowiekowych murach klasztoru Klarysek, gdzie muzyka była obecna od zawsze...

XXIX Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej odbywa się w roku jubileuszu 750-lecia lokacji Starego Sącza, który dla podkreślenia nieocenionych zasług miasta dla Małopolski, jej tradycji, kultury oraz tożsamości regionalnej i narodowej został ustanowiony przez Sejmik Województwa Małopolskiego Rokiem Starego Sącza w Małopolsce.
Stąd pochodzi najstarszy notowany polski utwór wielogłosowy. Tutaj w ciągu wieków rozwijała się kultura muzyczna i architektura. Od średniowiecza do czasu rozbiorów Stary Sącz był prężnie rozwijającym się ośrodkiem ekonomicznym i sprawnie zarządzanym przez klasztor Klarysek latyfundium. więcej >>

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej w prasie lokalnej...

...Zapowiedzi, wywiady, relacje...

strona główna

Festiwal odbywa się dzięki dotacji Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Mariana Cyconia
Dyrektor artystyczny festiwalu: Stanisław Welanyk, e-mail:swel@poczta.onet.pl

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu - dyrektor Matylda Cieślicka
Biuro: 33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./faks 184461641, tel. 184460964 e-mail:mgok@stary.sacz.pl
foto: R. Kumor, wykonanie strony P. Majewski

Patronat medialny: DZIENNIK POLSKI
Projekt finansowany ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Operacyjny Promocja Twórczości,
Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski, Powiatu Nowosądeckiego.
Sponsorzy: Telefonia Komórkowa Plus, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu,
"Piwniczanka" Zakład Butelkowania Naturalnej Wody Mineralnej Spółdzielnia Pracy w Piwnicznej Zdroju,
Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa w Nowym Sączu oraz Filharmonia Lwowska.