Za nami tydzień obchodów jubileuszu 750-lecia Starego Sącza. Tyle bowiem trwał Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Zwieńczeniem pierwszej części była niedzielna msza św. na dziedzińcu klasztornym i uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której ks. biskup ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Wiktor Skworc otrzymał z rąk burmistrza Mariana Cyconia dokument poświadczający, że został honorowym obywatelem Starego Sącza.

Zasłużony dla miasta

W laudacji podkreślono zasługi księdza biskupa dla rozwoju miasta. To dzięki jego staraniom pielgrzymował tutaj Jan Paweł II, który 16 czerwca 1999 r. kanonizował św. Kingę, założycielkę klasztoru klarysek. Dzięki inicjatywie biskupa powstaje na starosądeckich Błoniach Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II. Podobne wyróżnienie miał otrzymać metropolita krakowski ks. kardynał Stanisław Dziwisz, ale usprawiedliwił swoją nieobecność wyjazdem zagranicznym. W mszy świętej celebrowanej przez biskupa Wiktora Skworca i w uroczystej sesji RM uczestniczyli parlamentarzyści, radni powiatowi, radni Nowego Sącza, starostowie, burmistrzowie i wójtowie, a także m.in. marszałek Małopolski Marek Nawara i wojewoda Maciej Klima. Szczególnie gorąco witano Węgrów. Do Starego Sącza przyjechał wiceprzewodniczący Parlamentu Węgierskiego, legendarny opozycjonista, Sandor Lezsak.

Stary Sącz jako pamiątka narodowa

- Sztandar, który pragnę przekazać na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Mariana Lisa, jest symbolem nie tylko naszej przyjaźni, ale też będzie nam i wam przypominał, że Parlament Węgierski wpisał Stary Sącz na listę węgierskich pamiątek narodowych - powiedział Lezsak. Z delegacją pielgrzymów węgierskich przyjechał do grodu św. Kingi również burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski i podarował burmistrzowi Cyconiowi panoramę tego historycznego miasta.
- Sądecczyzna bardzo mi leży na sercu i kiedy rzucę okiem do mojego kalendarza wyjazdów w tzw. teren, to zajmuje pierwsze miejsce pod względem częstotliwości odwiedzin - wspominał ks. biskup Skworc.

- Jak 10 lat temu przyjeżdżałem tutaj, były korki na drogach, teraz nic się nie zmieniło i zwracam się do marszałka województwa, by z tym coś zrobił. Wypowiedź ta wywołała burzę oklasków. Było podniośle i uroczyście. Ładnym gestem ze strony rajców Nowego Sącza była ich duża delegacja na czele z prezydentem Ryszardom Nowakiem.

Co dalej? Za nami liczne koncerty: Big Bandu polsko-niemieckicgo, orkiestry Straży Granicznej, zespołu Kombi, widowiska historyczne, wystawy sztuki ludowej, wystawa filatelistyczna. Dodać warto, że rajcy starosądeccy podjęli też rezolucję nakładającą na nich uczciwe sprawowanie władzy samorządowej. Warto zacytować jej fragment:
"Mając w pamięci dziedzictwo przeszłości oraz to, że święta Kinga dbała, aby wójtowie i rajcy sprawowali swe funkcje sprawiedliwie, bez przejawów prywaty i nadużycia władzy, my, radni Rady Miejskiej świadomi swojej odpowiedzialności oświadczamy, że tak czynić winniśmy wedle nauk i wskazań św. Kingi" (...)

To nie koniec imprez związanych z obchodami 750-lecia Starego Sącza. W sierpniu kolejny cykl z występem Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Stary Sącz godnie czci swój wielki jubileusz.

JERZY WIDEŁ

strona główna

Festiwal odbywa się dzięki dotacji Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Mariana Cyconia
Dyrektor artystyczny festiwalu: Stanisław Welanyk, e-mail:swel@poczta.onet.pl

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu - dyrektor Matylda Cieślicka
Biuro: 33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./faks 184461641, tel. 184460964 e-mail:mgok@stary.sacz.pl

Patronat medialny: DZIENNIK POLSKI
Projekt finansowany ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Operacyjny Promocja Twórczości,
Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski, Powiatu Nowosądeckiego.
Sponsorzy: Telefonia Komórkowa Plus, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu,
"Piwniczanka" Zakład Butelkowania Naturalnej Wody Mineralnej Spółdzielnia Pracy w Piwnicznej Zdroju,
Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa w Nowym Sączu oraz Filharmonia Lwowska.