Jubileusz z muzyką dawną
W bliskości Krakowa i Lwowa

- Przed nami XXIX festiwal, który odbywa się w roku wielkiego jubileuszu Starego Sącza.

- To będzie z wielu powodów szczególna edycja starosądeckiego spotkania z muzyką dawną. Stary Sącz obchodzi 750. urodziny. Taki sam jubileusz przeżywa też Kraków, a rok wcześniej podobne świętowanie odbywało się we Lwowie. Te zaś miasta łączą unią personalną postacie historyczne: św. Kinga, książę Lew i Bolesław Wstydliwy, a cala ta trójka była powiązana rodzinnie. Tak się wspaniale złożyło, że po przeszło siedmiu wiekach ten związek odtworzył się nam podczas Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej. Od wielu lat główne role odgrywają u nas bowiem znakomici artyści krakowscy i lwowscy. Doskonale układa się nam współpraca z Ukraińcami ze Lwowa, z Chórem Gloria i Filharmonią, którymi kieruje Yolodymir Śwochip oraz z zespołem A Capella Leopolis. W br. ponadto przyjedzie grupa Kalophonia. co w tłumaczenia na polski język znaczy ..Piękny Śpiew". Nasz festiwal jest zaprzyjaźniony z lwowskim festiwalem "Kontrasty". l właśnie goście ze Lwowa specjalnie dla nas przygotowali wielkie oratorium Józefa Haydna "Stworzenie świata", które znakomicie się nadaje na jubileusz.

- Jest jeszcze jeden, bardziej osobisty wątek rocznicowy dotyczący dyrektora Stanisława Welanyka...

- Cóż, czas biegnie, organizuję tę imprezę po raz dziesiąty Mam nadzieję, że nie będzie tak jak w starym kawale: "Przychodzi baba do lekarz. Ten spogląda na nią i pyta: - Ile pani ma lat? - 60! -I więcej już nie będzie!" To oczywiście żart, bowiem już sobie powoli układam w głowie program przyszłorocznego festiwalu, który będzie nosił numer trzydzieści, a więc znowu jubileusz.

- Ale zanim dożyjemy do roku 2008, porozmawiajmy o zbliżających się koncertach, z których pierwszy będziemy mieli już 1 lipca.

- Wśród najważniejszych wydarzeń na pewno trzeba wymienić wspomniane już dzieła "Stworzenie świata" w wykonaniu Chóru Gloria i Orkiestry Filharmonii Lwowskiej. Ciekawie zapowiada się koncert zespołu wąskomenzurowych puzonów historycznych Trombastic. Przeniesiemy się też do starej Pragi. Schola Pamiliae Pragensis przypomni "Codex Franus". utwór z XIV wieku. Austriacki Pandolfis Consort przedstawi muzykę z czasów Jana III Sobieskiego, który wracał z wiedeńskiej odsieczy przez Stary Sącz.

- Tak ponoć było, a z okazji spotkania z ukochaną Marysieńką w Barcicach miał posadzić lipę, która do dziś strzeże wejścia do kościoła pw. Matki Bożej Wniebowziętej. Przez kilka lat ks. proboszcz Stanisław Dziekan gościł w tej świątyni festiwalowe występy, w tym roku ich nie będzie?

- W związku z jubileuszem Starego Sącza zdecydowaliśmy się, że wszystkie odbywać się będą w tym miasteczku, w kościołach św. Elżbiety i Trójcy Przenajświętszej w klasztorze klarysek. Widowisko plenerowe "Civitas antiqua", przedstawiające obrazy z przeszłości miasta obejrzymy na kocich łbach odnowionego rynku. Przygotowała je Maria Molenda i jej Fundacja Nomina Rosae. Zapraszam na wszystkie koncerty. A Capella Leopolis (Lwów) wykona Mszę Dominika Nuna i Nieszpory Wawrzyńca Neumana, czyli zabytki odkryte w Bibliotece Jasnogórskiej. Kwartet skrzypaczki Kai Danczowskiej przyjedzie z premierowym programem dzieł Schuberta i Paganiniego, a All Antico z Zamościa umiejscowi Stary Sącz w Europie ery średniowiecza i renesansu. Dawne utwory ukraińskiej muzyki kościelnej z mszą Igora Strawińskiego zestawią zespoły Kalophonia i Gloria (Lwów), a Dekameron z Warszawy wprowadzi melomanów w kręgi religijnej kultury polskiej. Wystąpią także, chóry z naszego regionu: "Scherzo" z Nowego Sącza i "Belefersingers" z Gorlic, z czego się bardzo cieszymy.

- To nie jedyne lokalne akcenty muzyczne. W "Barokowych koncertach" u boku znakomitych profesorów Jerzego Kotyczki i Arkadiusza Krupy usłyszymy młodych zdolnych sądeczan, braci Maksymiliana i Damiana Lipieniów, oboistę i fagocistę.

- Znam oby doskonale, bo przecież są absolwentami sądeckiej Państwowej Szkoły Muzycznej. Damian z wyróżnieniem ukończył krakowską Akademię Muzyczną, Maksymilian jest studentem IV roku tej uczelni. Obaj mają już znaczący dorobek.

- W tym roku nie będzie drukowanego wcześniej programu, ale...

- ...jest za to książeczka podsumowująca dziesięć lat SFMD. Wydawnictwo zostało przygotowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, m.in. przez Ryszarda Kumora i Matyldę Cieślicką. Tekst ilustrowany jest zdjęciami Andrzeja Ramsa i Bogdana Kiwaka.

- Muzyka - muzyką, ale na koniec porozmawiajmy o pieniądzach. W minionych latach różnie to bywało, czasami organizacja festiwalu była wręcz zagrożona ze względu na prozaiczny brak funduszy. Jak było w tym roku?

- Zaskoczę Pana, nie było źle. Zgromadziliśmy ponad 120 tyś. zł. Nie jest to suma zawrotna jak na skalę przedsięwzięcia, kilkanaście koncertów w ciągu tygodnia. Ale nauczyliśmy się każdą złotówkę oglądać z obu stron, nim ją wydamy. Dzięki wsparciu władz miasta, burmistrza Mariana Cyconia i Rady Miejskiej, dostaliśmy 50 tyś. zł. Otrzymaliśmy też dotacje m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Urzędu Marszałkowskiego, ze Starostwa Powiatowego oraz od licznych sponsorów. Za to jesteśmy wdzięczni.

Rozmawiał PIOTR GRYŹLAK


strona główna

Festiwal odbywa się dzięki dotacji Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Mariana Cyconia
Dyrektor artystyczny festiwalu: Stanisław Welanyk, e-mail:swel@poczta.onet.pl

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu - dyrektor Matylda Cieślicka
Biuro: 33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./faks 184461641, tel. 184460964 e-mail:mgok@stary.sacz.pl

Patronat medialny: DZIENNIK POLSKI
Projekt finansowany ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Operacyjny Promocja Twórczości,
Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski, Powiatu Nowosądeckiego.
Sponsorzy: Telefonia Komórkowa Plus, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu,
"Piwniczanka" Zakład Butelkowania Naturalnej Wody Mineralnej Spółdzielnia Pracy w Piwnicznej Zdroju,
Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa w Nowym Sączu oraz Filharmonia Lwowska.