2 lipca, poniedziałek, kościół parafialny p.w. św. Elżbiety Węgierskiej
Godz. 19.30 - Stary Sącz a średniowieczna Europa - CODEX FRANUS (Praga XIV w. )


SCHOLA FAMILIAE PRAGENSIS, kier. art. Vlastislav Matousek

1. Nobis est natus 2v (Fra. 268)
2. Salve lux fidelium 4v rot. (Fra. 261)
3. Buoh wssemohuczy 1v (Franus 271-272, 2v Jist. 164)
4. Preformosa elegantis 2v (Petrus Wilhelmi de Grudencz 1400-1480, Fra. 348r, Spec. 527)
5. Collaudemus Christum regem 1v (Fra. 270, 3v Spec.463)
6. Ave coronata-Alma parens-AVE REGINA 3v mot. (Fra. 345v-346r, Spec. 420-421)
7. Ave regina 3v (Spec. 447, Fra. 311)
8. Prima declinacio 1v (Fra. 257r)
9. Huius sit-Quem pastores-Natus est 3v mot. (Spec. 455, Fra. 326)
10. Iam Christus ab inferis 1v (Fra. 274r-274v)
11. Jesus Christus nostra salus 3v (Fra. 341r, Spec. 507)
12. Angelus ad virginem 1v (Fra.241v-242r)
13. Sanctissima mitissima 2v (Fra. 260-261)
14. In natali domini 3v (Spec. 470, Fra. 298r-298v)
15. Dies est letitiae 1v (Jist.knc. 99-100, Fra. 266-267)
16. Prelustri elucencia 2v (Petrus Wilhelmi de Grudencz, Fra. 285v-286v, Spec. 565)
17. Sophia nasci-O quam-Magi videntes (Spec. 497, Fra. 331)
18. Presulem ephebeatum 4v rot.(Petrus Wilhelmi de Grudencz, Spec. 522-3, Fra.342-3)
19. Surrexit Christus hodie 1v (Fra. 273v)
20. Palmiger a vernulis 3v trump.(Spec. 500-1, Fra. 332-3)
21. Christus surrexit vinctos-Chorus nove-Christus surrexit 3v mot.(Fra. 334v-335)


Godz. 21.00 - Barok w Wiedniu

Adam Jarzębski (+1649) - Concerto primo a due voci e b.c.
Johann Heinrich Schmelzer (1620-1680) - Sonata a due
Johann Philip Krieger (1649-1725) - Kantata na sopran Surgite cum gaudio
Antonio Caldara (1670-1736) - Sonata XII d-moll na wiolonczelę i klawesyn
Allegro-Allegro-Largo-Allegro
Attillio Ariosti (1666-1729) - Cantata Pur al fin gentil Viola na sopran i violę d'amore
Adam Jarzebski - Concerto a due voci In Te, Domine, speravi
Johann Heinrich Schmelzer - Sonata triowa Lamento II
Antonio Caldara - Kantata La rosa na sopran i b.c.
Georg Philipp Telemann (1681-1767) - Sonata triowa nr 71 g-moll
Cantabile-Allegro-Largo-Vivace

PANDOLFIS CONSORT (Wiedeń)

Sabine Gutternigg - skrzypce barokowe, Elżbieta Sajka - altówka barokowa, viola d'amore Martin Hinterndorfer - wiolonczela barokowa, Matthias Krampe - klawesyn, Joanna Luto - sopran

 

strona główna

Festiwal odbywa się dzięki dotacji Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Mariana Cyconia
Dyrektor artystyczny festiwalu: Stanisław Welanyk, e-mail:swel@poczta.onet.pl

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu - dyrektor Matylda Cieślicka
Biuro: 33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./faks 184461641, tel. 184460964 e-mail:mgok@stary.sacz.pl

Patronat medialny: DZIENNIK POLSKI
Projekt finansowany ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Operacyjny Promocja Twórczości,
Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski, Powiatu Nowosądeckiego.
Sponsorzy: Telefonia Komórkowa Plus, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu,
"Piwniczanka" Zakład Butelkowania Naturalnej Wody Mineralnej Spółdzielnia Pracy w Piwnicznej Zdroju,
Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa w Nowym Sączu oraz Filharmonia Lwowska.