7 lipca, sobota, Rynek

Godz. 15.00 - ANTIQUA CIVITAS - przedstawienie - widowisko na 750-lecie lokacji Starego Sącza

Rozpoczęcie: uroczysty korowód aktorów w strojach historycznych na rynek.
Opowieść o powstaniu Starego Sącza.
Oparta na tekstach źródłowych (dokumentach lokacyjnych, przekazach kronikarskich) inscenizacja założenia klasztoru i miasta w Starym Sączu. Wykorzystane zostaną teksty dokumentów lokacyjnych miast małopolskich z XIII w., dokument nadania księżnej Kindze ziemi sądeckiej, Żywot św. Kingi, Kronika Wincentego Kadłubka, Kroniki Jana Długosza.

Opowieść o napadzie Węgrów na Stary Sącz w 1410 r.
Pokaz walk rycerskich w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Kasztelanii Sądeckiej (Nowy Sącz) z komentarzem opartym na przekazie Kroniki Jana Długosza i innych tekstach opisujących walki w XV w.

Inscenizacja ukazująca Stary Sącz w drugiej połowie XVI w. w oparciu o zachowane teksty lustracji.
Opis miasta w XVI w.; opis dróg prowadzących do Nowego Sącza; skarga mniszek klasztoru sądeckiego na łamanie ich praw.

Czasy Sobieskiego.
Pokazy walk bronią dawną w wykonaniu Wolnej Kompanii Sarmackiej z Wrocławia oraz Szkoły Fechtunku "Aramis" z Krakowa, z komentarzem opartym na kronikach i wspomnieniach z czasów Jana Sobieskiego.

Galicyjskie czasy.
Opowieść o Starym Sączu w XIX w. skomponowana w oparciu o opisy miasta publikowane
w dziewiętnastowiecznej prasie (m. in. relacja z podróży po Galicji Żegoty Paulego z "Czasu", opis zabytków Starego Sącza wg Inwentarza zabytków w "Tece konserwatorów Galicji Zachodniej", artykuły z "Tygodnika Ilustrowanego" i inne.)

Zakończenie: przemarsz korowodu wokół rynku.

Godz.18.30
- Muzyka popularna, filmowa, standardy jazzowe
Polsko - niemiecki big-band (Lörach - Nowy Sącz), dyr. Georg Weiss


Godz.20.00 - kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej
Zabytki polskiej muzyki religijnej - rękopis Jana z Jasiennej i muzyka Piotra z Grudziądza

DEKAMERON, kier. art. Tadeusz Czechak

Anna Mikołajczyk-Niewiedział - sopran; Agnieszka Obst - fidel, rebek; Anna J. Czechakówna - organetto; Robert Siwak - perkusja; Tadeusz Czechak - lutnia, citola


Rękopis Jana z Jasiennej, ok. 1420
1. Generari voluit -
2. Celebris dies colitur
3. Ave Virgo Sanctissima
4. Verbum gratum
5. Regina celi letare
6. Serene mentis iubilo
7. Mirificis vocibus
8. Deus in adiutorium
9. Altitonanti cantica
10. Da domice colere

Piotr z Grudziądza, /ca 1400-1480/
1. Pregrata era
2. Predulcis eurus
3. Prefulcitam expolitam
4. Promitat eterno trono regi
5. Presulem ephebeatum
6. Kyrie fons bonitatis

strona główna

Festiwal odbywa się dzięki dotacji Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Mariana Cyconia
Dyrektor artystyczny festiwalu: Stanisław Welanyk, e-mail:swel@poczta.onet.pl

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu - dyrektor Matylda Cieślicka
Biuro: 33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./faks 184461641, tel. 184460964 e-mail:mgok@stary.sacz.pl

Patronat medialny: DZIENNIK POLSKI
Projekt finansowany ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Operacyjny Promocja Twórczości,
Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski, Powiatu Nowosądeckiego.
Sponsorzy: Telefonia Komórkowa Plus, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu,
"Piwniczanka" Zakład Butelkowania Naturalnej Wody Mineralnej Spółdzielnia Pracy w Piwnicznej Zdroju,
Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa w Nowym Sączu oraz Filharmonia Lwowska.