XXIX Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej 1 - 7 lipca 2007 w ramach obchodów 750-lecia lokacji Starego Sącza

XXIX Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej odbywa się w roku jubileuszu 750-lecia lokacji Starego Sącza, który dla podkreślenia nieocenionych zasług miasta dla Małopolski, jej tradycji, kultury oraz tożsamości regionalnej i narodowej został ustanowiony przez Sejmik Województwa Małopolskiego Rokiem Starego Sącza w Małopolsce.
Stąd pochodzi najstarszy notowany polski utwór wielogłosowy. Tutaj w ciągu wieków rozwijała się kultura muzyczna i architektura. Od średniowiecza do czasu rozbiorów Stary Sącz był prężnie rozwijającym się ośrodkiem ekonomicznym i sprawnie zarządzanym przez klasztor Klarysek latyfundium.

Ze względu na oficjalne obchody rocznicy lokacji, której kulminacja nastąpi 8 lipca program festiwalu został dostosowany do potrzeb jubileuszu. Koncerty uwzględniają zabytkową scenerię Starego Sącza, tematycznie nawiązując do przeszłości miasta. Tradycyjnie koncerty odbywać się będą w zabytkowych kościołach oraz w uroczych zaułkach miasta.

W tym roku proponujemy Państwu:

 • wielkie oratorium Józefa Haydna - Stworzenie świata na inaugurację oficjalnych obchodów Jubileuszu
 • otężne, tryumfalne, jak na jubileusz przystało brzmienie historycznych instrumentów dętych (po raz pierwszy na festiwalu zespół wąskomenzurowych puzonów historycznych TROMBASTIC w strojach z epoki)
 • pierwszą w Polsce prezentację CODEX FRANUS (XIV w.- Schola Familiae Pragensis, Czechy), ufundowanego dla praskiego kościoła św. Ducha przez tamtejszego sukiennika Franusa
 • muzykę z czasów, kiedy Jan Sobieski wracał przez Stary Sącz z odsieczy wiedeńskiej (Pandolfis Consort, Austria)
 • prezentację niedawno odkrytych zabytków biblioteki klasztoru na Jasnej Górze - Mszę Dominika Nuna i Nieszpory konfesyjne Wawrzyńca Neumanna
 • premierowy program kwartetu Kai Danczowskiej, zawierający muzykę Schuberta i Paganiniego
 • koncert Stary Sącz w Europie średniowiecza i renesansu w wykonaniu zespołu All'Antico
 • interesujące zestawienie dawnej ukraińskiej monodii z XX-wieczną Mszą Igora Strawińskiego
 • widowisko historyczne Civitas antiqua - obrazy z przeszłości Starego Sącza (a w nim: walki rycerskie, rekonstrukcje dawnych strojów, wspomnienie starosądeckiej historii)
 • koncert polsko niemieckiego big-bandu (Lörach - Nowy Sącz) w popularnym repertuarze
 • koncerty wybitnych artystów polskich i zagranicznych


strona główna

Festiwal odbywa się dzięki dotacji Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Mariana Cyconia
Dyrektor artystyczny festiwalu: Stanisław Welanyk, e-mail:swel@poczta.onet.pl

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu - dyrektor Matylda Cieślicka
Biuro: 33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./faks 184461641, tel. 184460964 e-mail:mgok@stary.sacz.pl

Patronat medialny: DZIENNIK POLSKI
Projekt finansowany ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Operacyjny Promocja Twórczości,
Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski, Powiatu Nowosądeckiego.
Sponsorzy: Telefonia Komórkowa Plus, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu,
"Piwniczanka" Zakład Butelkowania Naturalnej Wody Mineralnej Spółdzielnia Pracy w Piwnicznej Zdroju,
Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa w Nowym Sączu oraz Filharmonia Lwowska.