Czwartek, 3.07.2008
godz. 17.00 - Starosądecki Rynek -
koncert plenerowy chóru ECHO

godz. 19.30 - kościół Wniebowzięcia NMP w Barcicach

RENESANS, BAROK I WSPÓŁCZESNOŚĆ
AFFABRE CONCINUI (Poznań), Robert Hylla, Leszek Marciniak - kontratenory; Przemysław Czekała - tenor; Piotr Lewandowski - baryton, kierownictwo artystyczne, Piotr Dziurla; Artur Hoffmann - basy


Thomas Tallis - Lamentacje Jeremiasza I, II

***
Jacques Arcadelt - Il bianco e dolce cigno
Hans Leo Hassler - Feislieb, du hast mich g'fangen
Ach, weh des leiden
Thomas Tomkins - Too much I once lamented
George Kirbye - See what a maze of error

***
Bartłomiej Pękiel - Missa paschalis
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,
Benedictus, Agnus Dei

***
Heinrich Poos - Der Sänger
- Von der Nachtigall
- Hymnus

godz. 21.00 - kościół Wniebowzięcia NMP w Barcicach

CANZONY I SONATY EPOKI BAROKU
Bożena Korczynska - flet prosty; Anna Iwaniuszenko - klawesyn


Girolamo Frescobaldi - Canzona
Dario Castello - Sonata prima
Sonata seconda
Georg Friedrich Haendel - Sonata C-dur
Sonata d-moll
Georg Philipp Telemann - Sonata d-moll
Arcangelo Corelli - La Follia

Festiwal odbywa się dzięki dotacji Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Mariana Cyconia.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Operacyjny Promocja Twórczości oraz Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski, Powiatu Nowosądeckiego, Miasta Nowego Sącza. Sponsorzy: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa w Nowym Sączu, MS-Ubezpieczenia Stary Sącz, UNIQA - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Wydział Kultury i Turystyki Województwa Lwowskiego
Partnerzy: Muzeum Narodowe w Krakowie -
Pałac Biskupa Erazma Ciołka - Filharmonia Lwowska
Patron prasowy:
Dyrektor artystyczny festiwalu: Stanisław Welanyk e-mail:swel@poczta.onet.pl
Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu - dyrektor Matylda Cieślicka

Biuro: 33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./faks 184461641, e-mail: mgok@stary.sacz.pl
Redakcja: R. Kumor, fotografie: J. Jasińska, wykonanie strony: P. Majewski

 

(...) Termin muzyka dawna jest pojęciem mylącym. Taki gatunek po prostu nie istnieje. Nie ma muzyki dawnej. Nie ma muzyki, która powstawałaby jako dawna. Jest tylko muzyka współczesna. Muzyka współczesna epok, które odeszły. (...)

 

Festiwal zapewnia naszemu staremu, szacownemu miastu ciągłość tradycji, najlepiej widoczną w wielowiekowych murach klasztoru Klarysek, gdzie muzyka była obecna od zawsze...


Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Starosądeckim Festiwalem organizowało trzy koncerty muzyki średniowiecznej.
>>
więcej
*

OMNIA BENEFICIA
/manuskrypt/

Hejnał festiwalu poprzedzający każdy koncert, zrekonstruowany 4-głosowy konduktus (pocz. XIV w.) z biblioteki klasztoru Klarysek, jak wskazują wszelkie okoliczności w Starym Sączu napisany, uchodzi za najstarszy zabytek polskiej muzyki polifonicznej.

*