Muzyka dawna w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka w Krakowie

Koncerty we współpracy z XXX Starosądeckim Festiwalem Muzyki Dawnej

Dziedziniec Pałacu Biskupa Erazma Ciołka
Kraków, ul. Kanonicza 17

Zapraszamy Państwa na trzy wyjątkowe spotkania z muzyką średniowiecza i renesansu. Dzięki nawiązaniu współpracy ze Starosądeckim Festiwalem Muzyki Dawnej zorganizowaliśmy w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka - Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie koncerty, prezentujące różne aspekty życia ludzi średniowiecza.


niedziela 29 czerwca 2008, godz. 20.30

TEMPUS FUGIT
FREIBURGER SPIELLEYT (Freiburg)

Regina Kabis - sopran
Jutta Haaf - harfa
Marc Lewon - lutnie, fidel, śpiew
Bernd Maier - lira korbowa, dudy, mandora, pomort
Albrecht Haaf - viola d'arco, szałamaja, flety
Murat Coskun- bębny ramowe, perkusja


Naturalny bieg pór roku jest osią programu, w którym stawanie się i przemijanie, miłość i śmierć przedstawiane są tak, jak widział je człowiek średniowiecza. W tej muzyce, przesiąkniętej na przemian nastrojem radości i melancholii, objawia się duch średniowiecza - od swawolnych pieśni witających nadejście wiosny po mroczne śpiewy biczowników.

FREIBURGER SPIELLEYT -znany niemiecki zespół średniej generacji; jego muzycy, związani ze Schola Cantorum Basiliensis, jednym z najważniejszych ośrodków nauczania gry na instrumentach dawnych, będą po raz pierwszy koncertować w Polsce. W Krakowie zaprezentują materiał z jednej ze swoich ostatnich płyt Tempus fugit.

sobota, 5 lipca 2008, godz. 20.30

UNTERWEGS (W drodze) - Podróż w muzyce niemieckiego średniowiecza i renesansu
HORTUS ARTIUM (Kraków)

Anna Krawczyk - sopran
Kazimierz Pyzik - fidel, viola
Tomasz Welanyk - instrumenty perkusyjne


Tytuł programu wiąże się z motywem drogi, wiecznej wędrówki, nieprzerwanie obecnym w kulturze niemieckiej. Podróż implikuje mieszanie się kultur i symboli. UNTERWEGS to także próba pokazania swoistego post-modernizmu epoki średniowiecza, przenikania dwóch wielkich kultur Wschodu i Zachodu. Podróż jest też, po prostu, naszym życiem. Zaczynając od wschodu słońca, który budzi Oswalda von Wolkenstein i jego ukochaną (Wach auff, mein hort, von Orient der Lichte), poprzez początek podróży (Aus fahr Ich hin), perypetie, które spotykają wędrowców, modlitwy (In tiefer Not), prowadzeni przez niemieckich muzyków trafiamy do ogarniętego wiosną lasu (Der May mit lieber zal). Las ten niedługo zasypią śniegi, a podróżnicy zostaną wezwani na krucjatę (Hoert ir Christen ein psalmenlit).

Krakowski zespół HORTUS ARTIUM (związany z Pałacem Biskupa Erazma Ciołka) zaprezentuje pieśni niemieckich minne- i mäistersingerów, w programie zatytułowanym Unterwegs. Tytuł kojarzy się z motywem drogi, wiecznej wędrówki obecnym w kulturze niemieckiej właściwie nieprzerwanie.

 

poniedziałek, 7 lipca 2008, godz. 20.30

ZAGINIONE PIEŚNI HARFISTY ZNAD RENU
SEQUENTIA (Kolonia, Paryż)

Benjamin Bagby śpiew, lira, harfa średniowieczna, kierownictwo artystyczne
Agnethe Christensen śpiew
Norbert Rodenkirchen - flety, lira

Prawie tysiąc lat upłynęło od czasu, kiedy anglosaksońscy mnisi opactwa św. Augustyna w Canterbury zebrali łacińskie i niemieckie pieśni w jednym rękopisie. Oryginał – a może oryginały zaginęły dawno temu, ale jedna rękopiśmienna kopia istnieje do dziś w Bibliotece Uniwersyteckiej w Cambridge. Choć nigdy nie dowiemy się, jak mógł wyglądać dokładny zapis, jedno jest jasne: owe liczne odpisy pochodzą ze środowiska wykształconych, arystokratycznych ludzi kościoła z Nadrenii, gdzie na przełomie tysiącleci centrami władzy i kultury były Kolonia i Wormacja. Jeśli przyjrzymy się dokładnie materiałowi źródłowemu ze zbioru Canterbury, wyraźnie ujrzymy, że chodzi o repertuar przeznaczony dla świetnie wykształconych instrumentalistów, grających na kitarze, a także dwujęzycznych śpiewaków z Nadrenii. Ich pieśniami rozkoszowali się nie tylko wysoko urodzeni biskupi, ale również potężni opaci, świeccy arystokraci i młodzi inteligenci, pochodzący z miast położonych wzdłuż biegu rzeki, handlowcy i uczniowie szkół katedralnych.

Legendarna SEQUENTIA pod kierownictwem Benjamina Bagby’ego zespół, który w ciągu ponad 25 lat istnienia koncertował na wszystkich kontynentach, nagrywając wiele znakomitych płyt, stanowiących kanon współczesnego wykonawstwa dawnej muzyki. Muzycy SEQUENTII zaprezentują jeden ze swoich najnowszych programów - Zaginione pieśni reńskiego harfisty.Partnerem Muzeum Narodowego w Krakowie jest XXX Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków


Festiwal odbywa się dzięki dotacji Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Mariana Cyconia.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Operacyjny Promocja Twórczości oraz Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski, Powiatu Nowosądeckiego, Miasta Nowego Sącza. Sponsorzy: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa w Nowym Sączu, MS-Ubezpieczenia Stary Sącz, UNIQA - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Wydział Kultury i Turystyki Województwa Lwowskiego
Partnerzy: Muzeum Narodowe w Krakowie -
Pałac Biskupa Erazma Ciołka - Filharmonia Lwowska
Patron prasowy:
Dyrektor artystyczny festiwalu: Stanisław Welanyk e-mail:swel@poczta.onet.pl
Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu - dyrektor Matylda Cieślicka

Biuro: 33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./faks 184461641, e-mail: mgok@stary.sacz.pl
Redakcja: R. Kumor, fotografie: J. Jasińska, wykonanie strony: P. Majewski

 

(...) Termin muzyka dawna jest pojęciem mylącym. Taki gatunek po prostu nie istnieje. Nie ma muzyki dawnej. Nie ma muzyki, która powstawałaby jako dawna. Jest tylko muzyka współczesna. Muzyka współczesna epok, które odeszły.

 

(...) Festiwal zapewnia naszemu staremu, szacownemu miastu ciągłość tradycji, najlepiej widoczną w wielowiekowych murach klasztoru Klarysek, gdzie muzyka była obecna od zawsze...


Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Starosądeckim Festiwalem organizowało trzy koncerty muzyki średniowiecznej.
>>
więcej
*

OMNIA BENEFICIA
/manuskrypt/

Hejnał festiwalu poprzedzający każdy koncert, zrekonstruowany 4-głosowy konduktus (pocz. XIV w.) z biblioteki klasztoru Klarysek, jak wskazują wszelkie okoliczności w Starym Sączu napisany, uchodzi za najstarszy zabytek polskiej muzyki polifonicznej.

*