Niedziela, 6.07.2008, kościół SS Klarysek
godz. 19.30 KONCERT FINAŁOWY

ZAGINIONE PIEŚNI REŃSKIEGO HARFISTY
Zespół Muzyki Średniowiecznej SEQUENTIA (Kolonia, Paryż), Benjamin Bagby - śpiew, lira, harfa średniowieczna, kierownictwo artystyczne; Agnethe Christensen - śpiew; Norbert Rodenkirchen - flety, lira


I. Oda do harmonii sfer
Quod mundus stabili fide (Nadrenia, wczesny XI w.)

II. O świcie
Foebus abierat (północne Włochy, późny X w.)
Cigni (Francja, X w.)
Phebi claro (Prowansja, późny X w.)
Aurea personet lira (Nadrenia, wczesny XI w.)

III. Pieśni z harfą
Caute cane, cantor care (Nadrenia, wczesny XI w.)
Magnus cesar Otto (Nadrenia, wczesny XI w.)
Rota modos arte (Nadrenia, wczesny XI w.)
David regis inclita proles (Nadrenia, wczesny XI w.)

--- przerwa ---

IV. Cesarski lament
Iudex summe, medie rationis et infimae (Anonim, Niemcy, 1024)

V. Harfista w gnieździe żmij
Atli sendi ar til Gunnars (Islandia, X w.)

VI. Pieśni o tęsknocie
O admirabile Veneris idolum (północne Włochy, X w.)
Advertite, omnes populi (Nadrenia, wczesny XI w.)
Puella turbata (Francja, X w.)
Suavissima nunna (Nadrenia, wczesny XI w.)
Veni, dilectissime (Nadrenia, wczesny XI w.)

Festiwal odbywa się dzięki dotacji Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Mariana Cyconia.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Operacyjny Promocja Twórczości oraz Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski, Powiatu Nowosądeckiego, Miasta Nowego Sącza. Sponsorzy: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa w Nowym Sączu, MS-Ubezpieczenia Stary Sącz, UNIQA - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Wydział Kultury i Turystyki Województwa Lwowskiego
Partnerzy: Muzeum Narodowe w Krakowie -
Pałac Biskupa Erazma Ciołka - Filharmonia Lwowska
Patron prasowy:
Dyrektor artystyczny festiwalu: Stanisław Welanyk e-mail:swel@poczta.onet.pl
Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu - dyrektor Matylda Cieślicka

Biuro: 33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./faks 184461641, e-mail: mgok@stary.sacz.pl
Redakcja: R. Kumor, fotografie: J. Jasińska, wykonanie strony: P. Majewski

 

(...) Termin muzyka dawna jest pojęciem mylącym. Taki gatunek po prostu nie istnieje. Nie ma muzyki dawnej. Nie ma muzyki, która powstawałaby jako dawna. Jest tylko muzyka współczesna. Muzyka współczesna epok, które odeszły.

 

(...) Festiwal zapewnia naszemu staremu, szacownemu miastu ciągłość tradycji, najlepiej widoczną w wielowiekowych murach klasztoru Klarysek, gdzie muzyka była obecna od zawsze...


Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Starosądeckim Festiwalem organizowało trzy koncerty muzyki średniowiecznej.
>>
więcej
*

OMNIA BENEFICIA
/manuskrypt/

Hejnał festiwalu poprzedzający każdy koncert, zrekonstruowany 4-głosowy konduktus (pocz. XIV w.) z biblioteki klasztoru Klarysek, jak wskazują wszelkie okoliczności w Starym Sączu napisany, uchodzi za najstarszy zabytek polskiej muzyki polifonicznej.

*