Piątek, 4.07.2008 - kościół św. Elżbiety
godz. 19.30


MUSICA IUBILA - DAWNA MUZYKA W TRANSKRYPCJACH NA KWINTET DĘTY
LEO BRASS QUINTETT (Lwów), Andrij Nakoniecznyj, Ivan Żybak - trąbki; Serhij Radzilevycz - waltornia; Taras Kusznir - puzon; Petro Grusza - tuba


1. Giles Farnaby - Fancies, Toyes and Dreames
2. Giovanni Gabrielli - Sonata XIII
3. anonim - Canzona spiritata
4. anonim - What if never speed
5. Henry Purcell - Sonata na dwie trąbki i basso continuo (opr.na kwintet dęty)
6. Johann Sebastian Bach - Concerto & Alleluia
7. Giovanni Gabrielli - Canzona per sonare nr 4
8. Anthony Holborne - The Fruit of Love
9. Michael Praetorius - pięć tańców z opery Terpsichore
10. Henry Purcell - Uwerura do opery King Arthur
11. Giuseppe Tartini - Sonata
12. Antonin Dvořak - Humoreska
13. Dwie ukraińskie pieśni ludowe w opracowaniu M.Leontowicza
14. Giaccomo Puccini - Nessun Dorma z op.Turandot
15. Wolfgang Amadeus Mozart - Rondo - temat z Koncertu fortepianowego C-dur nr 21
16. Johann Sebastian Bach (opr.) - Bossa Nova - Dixie Bach

godz. 21.00 - kościół św. Elżbiety

MUZYKA CERKIEWNA KOŚCIOŁÓW UKRAIŃSKICH XVIII-XIX w.
KALOPHONIA (Lwów), kier. art. Taras Grudowy
śpiewy z ukraińskich irmologionów:


anonim (wers paschalny) - Tiło Christowe pryjmite (Przyjmijcie Ciało Chrystusa)
anonim (greckie) - Dostojno jest (Godne to…)
anonim (wers z Liturgii św.Jana Dwojesłowa) - Da ispravytsyia molytva moyia (Niech się spełni moja modlitwa)
P. Diniew - Dostojno jest (Godne to…)
ojciec M. Verbyckyj - Otcze nasz
kondak Bogarodzicy, śpiew z Ławry Poczajewskiej) - Vzbrannoi Vojevodi (Wybranej Pani…)
A. Wedel (Stychyra na Jutrznię) - Pokajania otwerzy my dweri (Otwórz mi wrota pokuty)
D. Bortnianskij - koncert nr 3 Gospody, siłoju Twojeju (Panie, Twoją siłą…)
kant na Boże Narodzenie, opr. G. Gawrylec - Svjat veczor (Święty wieczór)

Wolfgang Amadeus Mozart - MSZA KORONACYJNA C-dur KV 317
Adrianna Czuczman - sopran; Romana Hunko - alt; Volodymyr Gadzało - tenor; Volodymyr Andruszczak - bas

A CAPPELLA LEOPOLIS (Lwów), Orkiestra PSM II st. w Nowym Sączu, Stanisław Welanyk - dyrygent

Festiwal odbywa się dzięki dotacji Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Mariana Cyconia.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Operacyjny Promocja Twórczości oraz Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski, Powiatu Nowosądeckiego, Miasta Nowego Sącza. Sponsorzy: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa w Nowym Sączu, MS-Ubezpieczenia Stary Sącz, UNIQA - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Wydział Kultury i Turystyki Województwa Lwowskiego
Partnerzy: Muzeum Narodowe w Krakowie -
Pałac Biskupa Erazma Ciołka - Filharmonia Lwowska
Patron prasowy:
Dyrektor artystyczny festiwalu: Stanisław Welanyk e-mail:swel@poczta.onet.pl
Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu - dyrektor Matylda Cieślicka

Biuro: 33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./faks 184461641, e-mail: mgok@stary.sacz.pl
Redakcja: R. Kumor, fotografie: J. Jasińska, wykonanie strony: P. Majewski

 

(...) Termin muzyka dawna jest pojęciem mylącym. Taki gatunek po prostu nie istnieje. Nie ma muzyki dawnej. Nie ma muzyki, która powstawałaby jako dawna. Jest tylko muzyka współczesna. Muzyka współczesna epok, które odeszły.

 

(...) Festiwal zapewnia naszemu staremu, szacownemu miastu ciągłość tradycji, najlepiej widoczną w wielowiekowych murach klasztoru Klarysek, gdzie muzyka była obecna od zawsze...


Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Starosądeckim Festiwalem organizowało trzy koncerty muzyki średniowiecznej.
>>
więcej
*

OMNIA BENEFICIA
/manuskrypt/

Hejnał festiwalu poprzedzający każdy koncert, zrekonstruowany 4-głosowy konduktus (pocz. XIV w.) z biblioteki klasztoru Klarysek, jak wskazują wszelkie okoliczności w Starym Sączu napisany, uchodzi za najstarszy zabytek polskiej muzyki polifonicznej.

*