Otwarcie Festiwalu

Poniedziałek, 30.06.2008, kościół SS Klarysek
godz. 19.30 - Koncert inauguracyjny

PILGERWEGE (Droga do św. Jakuba w Santiago di Compostella) - pieśni średniowiecznych pielgrzymów
FREIBURGER SPIELLEYT (Freiburg), Regina Kabis - sopran; Jutta Haaf - harfa; Marc Lewon - lutnie, fidel, śpiew; Bernd Maier - lira korbowa, dudy, mandora, pomort; Albrecht Haaf - viola d'arco, szałamaja, flety; Murat Coskun - bębny ramowe, perkusja


Jakobston - pieśń pielgrzymów niemieckich, XIV w.
So ell enzina - Cancionero de Palacio, Hiszpania, ok. 1500
Io son un pellegrin
Romerico - Juan del Enzina, Cancionero de Palacio
Parlamento - Estampie - Włochy, XIV w.
Vox nostra resonet - Codex Calixtinus - Hiszpania, XII w.
Santa Maria amar
Ben per esta / Danse real
Mariam Matrem Virginem - Llibre vermell, Hiszpania XIV w.
La grande Chanson des Pelerins - anonim francuski, XVI w.
Saltarello Włochy, XIV w.
Cuncti simus concanentes - Llibre vermell, Hiszpania XIV w.

Festiwal odbywa się dzięki dotacji Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Mariana Cyconia.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Operacyjny Promocja Twórczości oraz Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski, Powiatu Nowosądeckiego, Miasta Nowego Sącza. Sponsorzy: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa w Nowym Sączu, MS-Ubezpieczenia Stary Sącz, UNIQA - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Wydział Kultury i Turystyki Województwa Lwowskiego
Partnerzy: Muzeum Narodowe w Krakowie -
Pałac Biskupa Erazma Ciołka - Filharmonia Lwowska
Patron prasowy:
Dyrektor artystyczny festiwalu: Stanisław Welanyk e-mail:swel@poczta.onet.pl
Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu - dyrektor Matylda Cieślicka

Biuro: 33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./faks 184461641, e-mail: mgok@stary.sacz.pl
Redakcja: R. Kumor, fotografie: J. Jasińska, wykonanie strony: P. Majewski

 

(...) Termin muzyka dawna jest pojęciem mylącym. Taki gatunek po prostu nie istnieje. Nie ma muzyki dawnej. Nie ma muzyki, która powstawałaby jako dawna. Jest tylko muzyka współczesna. Muzyka współczesna epok, które odeszły.

 

(...) Festiwal zapewnia naszemu staremu, szacownemu miastu ciągłość tradycji, najlepiej widoczną w wielowiekowych murach klasztoru Klarysek, gdzie muzyka była obecna od zawsze...


Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Starosądeckim Festiwalem organizowało trzy koncerty muzyki średniowiecznej.
>>
więcej
*

OMNIA BENEFICIA
/manuskrypt/

Hejnał festiwalu poprzedzający każdy koncert, zrekonstruowany 4-głosowy konduktus (pocz. XIV w.) z biblioteki klasztoru Klarysek, jak wskazują wszelkie okoliczności w Starym Sączu napisany, uchodzi za najstarszy zabytek polskiej muzyki polifonicznej.

*