Stary Sącz między Kolonią a Lwowem

Rozmowa ze STANISŁAWEM WELANYKIEM, dyrektorem XXX Festiwalu Muzyki Dawnej

- W roku 1975 dyrektor "Capelli Cracoviensis" Stanisław Gałoński zorganizował pierwszy festiwal. Dziś rozpoczyna się jubileuszowe spotkanie z muzykę dawną. Warto sięgać pamięcią aż trzy dekady wstecz?

- Oczywiście. Kiedy ponad trzydzieści lat temu debiutował starosądecki festiwal, na świecie pogłębiało się zainteresowanie muzyką średniowiecza i renesansu, wykonywaną w sposób zbliżony do autentycznego. Prowadzono naukowa badania, poszukiwano źródeł drzemiących na półkach archiwów, analizowano ikonografię i dawne traktaty. Pojawiały się pierwsze kopie dawnych instrumentów. O tym warto dziś przypomnieć. Wtedy też w Kolonu pojawił się zespół muzyki średniowiecznej "Sequentia". Nikt jeszcze nie wiedział, że młodzi absolwenci bazylejskiej Schola Cantorum odegrają przełomową rolę w omawianym wyżej procesie. Jest coś symbolicznego w fakcie, że właśnie ta grupa, która kilkakrotnie była zapraszana do Starego Sącza, w bieżącym roku zamknie pewien wielki rozdział w historii naszego festiwlu, a młodsi o pokolenie wychowankowie tej samej uczelni z "Freiburger Spielleyt" nasz festiwal otworzą. Ponad dziesięć lat temu debiutowałem jako dyrektor SFMD.,W tym czasie, wraz ze sprawnym zespołem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, z dyrektor Matyldą Cieślicką na czele, przebudowaliśmy nieco koncepcję tego szacownego - choć wtedy nieco zagubionego - dwudziestolatka.

- i dzięki temu, festiwal się rozrósł, odświeżył swoją formułę.

- Poszukiwaliśmy i znaleźliśmy nową, młodszą publiczność, organizując Kursy Wykonawstwa Muzyki Współczesnej. Zaprosiliśmy wielu ciekąwych artystów. Otworzyliśmy się na różne środowiska we Lwowie, Pradze, Zurychu, Finlandii, Szwecji, na lwowskie festiwale, na "Czeskie Sny, na wiele instytucji, jak choćby Stowarzyszenie im. Boccheriniego w Zamościu czy ostatnio - Muzeum Narodowe w Krakowie, dzięki czemu trzy znakomite koncerty odbędą się w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka przy ul. Kanoniczej.

- Na co mogą liczyć melomani w tym tygodniu?

- Na nastrojowe wieczory w zabytkowych świątyniach Starego Sącza, a także w kościele w Barcicach i sądeckim ratuszu. Legendarna "Sequentia" pod kierownictwem Benjamina Bagby'ego zaprezentuje jeden ze swoich najnowszych programów "Zagubione pieśni reńskiego harfisty". "Freiburger Spielleyt" wykona utwory ze swoich ostatnich płyt "Pilgerwege" i "Cum tympano". Będziemy też gościć polski chór mieszany "Echo" ze Lwowa, przedstawiający historyczny przekrój muzyki religijnej i świeckiej tego miasta. Będą też dwie wielkie msze: Msza h-moll Bacha i Msza koronacyjna Mozarta w wykonaniu lwowskich artystów, solistów, "A Cappella Leopolis", chóru "Gloria" oraz debiutującej na festiwalu orkiestry "Inso". To tylko kilka z wielu propozycji.

Rozmawiał PIOTR GRYŹLAK

 

 

Festiwal odbywa się dzięki dotacji Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Mariana Cyconia.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Operacyjny Promocja Twórczości oraz Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski, Powiatu Nowosądeckiego, Miasta Nowego Sącza. Sponsorzy: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa w Nowym Sączu, MS-Ubezpieczenia Stary Sącz, UNIQA - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Wydział Kultury i Turystyki Województwa Lwowskiego
Partnerzy: Muzeum Narodowe w Krakowie -
Pałac Biskupa Erazma Ciołka - Filharmonia Lwowska
Patron prasowy:
Dyrektor artystyczny festiwalu: Stanisław Welanyk e-mail:swel@poczta.onet.pl
Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu - dyrektor Matylda Cieślicka

Biuro: 33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./faks 184461641, e-mail: mgok@stary.sacz.pl
Redakcja: R. Kumor, fotografie: J. Jasińska, wykonanie strony: P. Majewski

 

(...) Termin muzyka dawna jest pojęciem mylącym. Taki gatunek po prostu nie istnieje. Nie ma muzyki dawnej. Nie ma muzyki, która powstawałaby jako dawna. Jest tylko muzyka współczesna. Muzyka współczesna epok, które odeszły.

 

(...) Festiwal zapewnia naszemu staremu, szacownemu miastu ciągłość tradycji, najlepiej widoczną w wielowiekowych murach klasztoru Klarysek, gdzie muzyka była obecna od zawsze...