Wtorek, 1.07.2008, kościół św. Elżbiety
godz. 19.30 - CUM TYMPANO - muzyka jubileuszowa europejskiego średniowiecza

FREIBURGER SPIELLEYT (Freiburg), Regina Kabis - sopran; Jutta Haaf - harfa; Marc Lewon - lutnie, fidel, śpiew; Bernd Maier - lira korbowa, dudy, mandora, pomort; Albrecht Haaf - viola d'arco, szałamaja, flety; Murat Coskun - bębny ramowe, perkusja


1. Stantipes - Estampie wg.Cantiga de Santa Maria; MarcLewon-solo
2. Danse - anonimowe estampie, Francja XIIIw.
[źródło: Paris, Bibliotheque Nationale de France, f. fr. 844 (Manuscrit du Roi, ca. 1270), fol. 7].
3. Laude novella sia cantata - anonimowa lauda, Włochy XIIIw.
[źródło: Cortona, Biblioteca Comunale e dell'Accademia]
4. Como poden - Cantiga de Santa Maria, Alfonso el Sabio (1221-1284); Hiszpania, XIII w.
[źródło: San Lorenzo de El Escorial, Biblioteca del Real Monasterio, b.I.2 (Codex E, ca. 1285)]
5. anonimowe Estampie, Anglia, XIIIw.;
[źródło: Oxford, Bodleian Library, Ms Douce 139 ca. 1300), fol. 5]
6. Non sofre Santa Maria - Cantiga de Santa Maria Nr. 159, Alfonso el Sabio (1221-1284),
[źródło: San Lorenzo de El Escorial, Biblioteca del Real Monasterio, b.I.2 (Codex E, ca. 1285)]
7. Tau garçó, la durundena - Bartolomé Cárceres, Hiszpania, połowa XVIw.;
[źródło:Barcelona, Biblioteca de Catalunya, M1166/M1967 (Cancionero de Gandía, XVIw.]

***
8. A que por muy gran fremosura - Cantiga de Santa Maria Nr. 384;
[źródło: Codex E, fol. 344'-345']
9. Inperayritz de la ciutat joyosa - anonimowa, wielotekstowa pieśn maryjna, Hiszpania, XIV w. opr.instrumentalne : Jutta Haaf i Marc Lewon
[źródło: Llibre vermell de Montserrat, Monasterio de Santa Maria, Ms 1 (, Hiszpania, koniec XIVw, fol. 25'-26]
10. Wer ist die da durchleuchtet - Oswald von Wolkenstein (ca. 1377-1445);
[źródło:Innsbruck, Biblioteka Uniwersytecka, bez sygn. (rękopis Wolfenstein B; ca. 1435), fol. 5v-6r]
11. Fantasia del Pelegrin - Murat Coşkun
12. Io son' un pellegrin - anonimowa ballata, Włochy XIVw.
[źródło: Florencja, Biblioteca Nazionale Centrale, Panciatichiano 26 (Codex Panciatichi, ca. 1400), fol. 47'-48]
13. Santa Maria strela do dia - Cantiga de Santa Maria Nr. 100;
[źródło: Codex E, fol. 110'-111].

godz. 21.00, kościół parafialny p.w. św. Elżbiety

UNTERWEGS (W drodze) - Podróż w muzyce niemieckiego średniowiecza i renesansu

HORTUS ARTIUM (Kraków), Anna Krawczyk - sopran; Kazimierz Pyzik - fidel, viole; Tomasz Welanyk - instrumenty perkusyjne

1. Walther von der Vogelweide - Palästinalied - Wie soll Ich den gemynnen
2. anonim - Im Monat Mai (Goliardenlied)
3. Heinrich "Frauenlob" von Meissen - In der grünen Weise
4. anonim, lauda - Sei gegruesset
5. Hans Sachs - Der Gulden Reine Tone
6. Oswald von Wolkenstein - Der May
7. anonim - Lied der Geissler
8. Oswald von Wolkenstein - Wach auff, mein Hort
10. Martin Luther - Deutches Sanctus
11. anonim - Elend, du hast umfangen mich
12. Conrad Paumann - Mit ganczem willen
13. Hans Sachs - Silberweise
14. Heinrich Isaac - Zwischen Berg und tiefem Tal
15. anonim - O rosa bella
16. anonim - Aus fahr Ich hin

Festiwal odbywa się dzięki dotacji Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Mariana Cyconia.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Operacyjny Promocja Twórczości oraz Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski, Powiatu Nowosądeckiego, Miasta Nowego Sącza. Sponsorzy: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa w Nowym Sączu, MS-Ubezpieczenia Stary Sącz, UNIQA - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Wydział Kultury i Turystyki Województwa Lwowskiego
Partnerzy: Muzeum Narodowe w Krakowie -
Pałac Biskupa Erazma Ciołka - Filharmonia Lwowska
Patron prasowy:
Dyrektor artystyczny festiwalu: Stanisław Welanyk e-mail:swel@poczta.onet.pl
Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu - dyrektor Matylda Cieślicka

Biuro: 33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./faks 184461641, e-mail: mgok@stary.sacz.pl
Redakcja: R. Kumor, fotografie: J. Jasińska, wykonanie strony: P. Majewski

 

(...) Termin muzyka dawna jest pojęciem mylącym. Taki gatunek po prostu nie istnieje. Nie ma muzyki dawnej. Nie ma muzyki, która powstawałaby jako dawna. Jest tylko muzyka współczesna. Muzyka współczesna epok, które odeszły.

 

(...) Festiwal zapewnia naszemu staremu, szacownemu miastu ciągłość tradycji, najlepiej widoczną w wielowiekowych murach klasztoru Klarysek, gdzie muzyka była obecna od zawsze...


Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Starosądeckim Festiwalem organizowało trzy koncerty muzyki średniowiecznej.
>>
więcej
*

OMNIA BENEFICIA
/manuskrypt/

Hejnał festiwalu poprzedzający każdy koncert, zrekonstruowany 4-głosowy konduktus (pocz. XIV w.) z biblioteki klasztoru Klarysek, jak wskazują wszelkie okoliczności w Starym Sączu napisany, uchodzi za najstarszy zabytek polskiej muzyki polifonicznej.

*