XXXII Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej jest w swoim założeniu pewną kontynuacją poprzedniego. Podobnie jak w ubiegłym roku, koncerty będą miały kameralny, ale zróżnicowany charakter i będą się także odbywać po za Starym Sączem m.in. w Krynicy i Krakowie. Prześledzimy w nich historię muzyki od starożytnej Grecji po czasy Chopina - od muzyki przedchrześcijańskiej Europy po kulturę Orientu.

Jest mi ogromnie miło, że festiwal zainauguruje Orient-Occident-Trio z Austrii, na którego czele stoi, nie po raz pierwszy podziwiany w Starym Sączu, sam Maestro Rene Clemencic. W ich wykonaniu usłyszymy muzykę z pogranicza Europy i Azji. Natomiast w odległe czasy starogreckiej śpiewaczki Safony, przeniesie nas zespół Melpomen ze Szwajcarii. Przy tej okazji będziemy mogli się zapoznać i usłyszeć unikalne brzmienie zrekonstruowanych instrumentów muzycznych pomimo tego, że po za językiem greckim, oryginalna muzyka z tamtego okresu została bezpowrotnie utracona.

Dla miłośników śpiewu chorałowego skierowane zostały prawdziwe „rarytasy” muzyczne. Razem z kwartetem wokalnym Peregrina ze Szwajcarii przeniesiemy się do czasów Świętej Kingi i początków działalności klasztorów klarysek polskich. Natomiast zespół Heinavanker zaprezentuje nam starodawne hymny ludowe Estonii.

Znaczącym wydarzeniem festiwalu będzie premierowa prezentacja najnowszych odkryć polskiej muzyki wokalno-instrumentalnej XVIII wieku, w wykonaniu zespołu Musica Maxima z Poznania. Również po raz pierwszy w Starym Sączu zobaczymy, jedyny w swoim charakterze, dziecięcy zespół muzyki dawnej Scholares Minores pro Musica Antiqua z Poniatowej, w plenerowym widowisku muzycznym na placu Św. Kingi przed klasztorem klarysek.

W bieżącym roku nie sposób pominąć wielkiego jubileuszu urodzin Fryderyka Chopina. Dlatego też w programie festiwalu znalazł się specjalny koncert rocznicowy - spektakl baletowo- pantomimiczny Taneczny świat Chopina, w wykonaniu zespołu Cracovia Danza. Swego rodzaju tradycją Starosądeckiego Festiwalu jest również promowanie młodych wykonawców - pojawi się więc młodzieżowy zespół Rocal Fuza ze Świeradowa Zdroju.

W tym miejscu chcę wyrazić serdeczne podziękowania dla siostry Teresy Izworskiej - ksieni klasztoru klarysek oraz księdza Marka Tabora – proboszcza parafii św. Elżbiety, za umożliwienie realizacji koncertów festiwalowych w starosądeckich kościołach. Składam również podziękowania dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Centrum Kultury w Krynicy Zdroju oraz Centrum Jana Pawła II w Krakowie, za współpracę w organizacji koncertów festiwalowych i towarzyszących. Tegoroczny festiwal finansują: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Burmistrz Starego Sącza. Jest też grupa sponsorów prywatnych, którym bardzo dziękuję za wsparcie finansowe.

Serdecznie zapraszam do udziału w koncertach XXXII Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej, życząc wszystkim słuchaczom niezapomnianych przeżyć artystycznych.

Andrzej Citak

 


Dyrektor artystyczny festiwalu: Andrzej Citak, email ac@psmns.mnet.pl
Organizator: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Dyrektor Marta Radziejewska
33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel. 18 446 16 41, www.ckis.stary.sacz.pl, email: ckis@stary.sacz.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY

     

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Powiatu Nowosądeckiego.
Festiwal finansuje Gmina Stary Sącz - Burmistrz Marian Cycoń.


           

SPONSORZY WSPIERAJĄCY

                    
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, Łącki Bank Spółdzielczy, Spółdzielnia Pracy PIWNICZANKA, Biuro Podróży WACTUR - Nowy Sącz,
PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Flexergis Sp. z o.o. Nowy Sącz, Firma LT-1

PATRONAT MEDIALNY