KONCERTY FESTIWALOWE

Koncert inauguracyjny - Pieśni i tańce o miłości i śmierci z dawnej Hiszpanii, Francji, Austrii, Węgier oraz Turcji i Persji
Orient-Occident Trio z zespołu Clemencic Consort (Austria), kierownik artystyczny: René Clemencic

Panu i Maryjej śpiewamy - pieśni średniowiecznej Europy
koncert promocyjny młodzieżowego zespołu Rocal Fuza ze Świeradowa Zdroju,
laureata tegorocznego festiwalu "Schola Cantorum" w Kaliszu
Kierownik artystyczny: Ryszard Dominik Dembiński

Safona i jej czasy - muzyka starogrecka z VI w. p.n.e.
Zespół kameralny Melpomen (Szwajcaria), kierownik artystyczny: Conrad Steinmann

Spektakl taneczno-pantomimiczny Taneczny świat Chopina
Balet Dworski Cracovia Danza, kierownik artystyczny: Romana Angel
* Wstęp na podstawie bezpłatnych wejściówek, dostępnych w kasie MCK "Sokół" od 23 czerwca

Muzyka katedr i wiejskich chat - część mszy Johannesa Ockeghema i ludowe hymny Estonii
Zespół wokalny Heinavanker (Estonia), kierownik artystyczny: Margo Kõlar

Muzyczna Rzeczpospolita XVIII wieku
Nowe odkrycia polskiej muzyki wokalno-instrumentalnej - premiera!
Zespół instrumentalno-wokalny Musica Maxima (Poznań), dyrygent: Katarzyna Szymko-Kawalec

Filia praeclara - muzyka klasztorów klarysek polskich z XIII i XIV w.
Zespół wokalny Peregrina (Szwajcaria), kierownik artystyczny: Agnieszka Budzińska-Bennett

Koncert finałowy: Tańce i zabawy renesansu i baroku - plenerowe widowisko muzyczne
dziecięcego zespołu muzyki dawnej Scholares Minores pro Musica Antiqua z Poniatowej
Kierownictwo artystyczne: Danuta i Witold Danielewicz

KONCERTY TOWARZYSZĄCE

Panu i Maryjej śpiewamy - pieśni średniowiecznej Europy,
młodzieżowy zespół Rocal Fuza ze Świeradowa Zdroju

Tańce i zabawy renesansu i baroku - widowisko muzyczne dziecięcego zespołu muzyki dawnej
Scholares Minores pro Musica Antiqua z Poniatowej

Muzyka katedr i wiejskich chat
Zespół wokalny Heinavanker (Estonia)

 


Dyrektor artystyczny festiwalu: Andrzej Citak, email ac@psmns.mnet.pl
Organizator: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Dyrektor Marta Radziejewska
33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel. 18 446 16 41, www.ckis.stary.sacz.pl, email: ckis@stary.sacz.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY

     

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Powiatu Nowosądeckiego.
Festiwal finansuje Gmina Stary Sącz - Burmistrz Marian Cycoń.


           

SPONSORZY WSPIERAJĄCY

                    
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, Łącki Bank Spółdzielczy, Spółdzielnia Pracy PIWNICZANKA, Biuro Podróży WACTUR - Nowy Sącz,
PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Flexergis Sp. z o.o. Nowy Sącz, Firma LT-1

PATRONAT MEDIALNY