30 czerwca 2010 (środa)

godz. 19.30, kościół św. Trójcy, klasztor klarysek

Koncert inauguracyjny - Pieśni o miłości i śmierci z dawnej Hiszpanii, Francji,
Austrii, Węgier oraz Turcji i Persji


Orient-Occident-Trio (Austria)
Kierownik artystyczny: René Clemencic

Prowadzenie: Małgorzata Broda i Andrzej Citak


Guiraut de Bornelh (1173-1220) Reis glorios (instrumentalny)
Alfonso el Sabio (1223-1284 Virgen madre gloriosa
Como poden
Martin Codax (ok. 1230) Cantigas de amigo (instrumentalny)
Klasyczna Muzyka Persji Awazs / Pieśni bez słów
Gautier de Chatillon (ca 1135-1190) Planctus (instrumentalny)
Górnowęgierski Kodeks (pocz. XV w.) Novus annus – Rotulus
Węgierskie Zaklęcie Szamanów Regöles / Cudowny Jeleń
Moldauer Csango Csordapasztorok / Pieśń pasterzy
Szombatheli / Zachodnie Węgry Barcsag Regen / Długo już
Balint Balassi (1554-1594) Pieśń żołnierska
   
Klasyczna Muzyka Persji Monadjat / Modlitwa (instrumentalny)
Oswald von Wolkenstein (ok. 1377-1445) Do fraig amors / Pieśń w 7 językach
Durch Barbarei, Arabia, durch
Hermani in Persia
Kodeks Czeski (ok. 1450) Rotulum super Sanctus – Tropus super
Regina – Noci mila (instrumentalny)
Klasyczna Muzyka Persji Goftegu / Dialog (instrumentalny)
Anonim Turecki (XVII w.) Estergom kalesi
Tabulatura Wojewody Dimitrie
Kantemiroglu (1673-1723)
Pesrev in Modul Mahur (instrumentalny)
Anonim Turecki (XVII w.) Osman Pascha / Pieśń żołnierska
Carmina Burana (XIII w.) Carmen Amoris (instrumentalny)


René Clemencic / Austria
szałamaja, flety proste, flet z rogu, flet podwójny, flet na jedną rękę
Tamás Kiss / Węgry
śpiew, lira korbowa, kobza, tambura
Esmail Vasseghi / Persja
śpiew, santura, tombak, tamburyn, bęben


 


Dyrektor artystyczny festiwalu: Andrzej Citak, email ac@psmns.mnet.pl
Organizator: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Dyrektor Marta Radziejewska
33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel. 18 446 16 41, www.ckis.stary.sacz.pl, email: ckis@stary.sacz.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY

     

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Powiatu Nowosądeckiego.
Festiwal finansuje Gmina Stary Sącz - Burmistrz Marian Cycoń.


           

SPONSORZY WSPIERAJĄCY

                    
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, Łącki Bank Spółdzielczy, Spółdzielnia Pracy PIWNICZANKA, Biuro Podróży WACTUR - Nowy Sącz,
PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Flexergis Sp. z o.o. Nowy Sącz, Firma LT-1

PATRONAT MEDIALNY